Zmena nastavenia kopírovania a konvertovania hudby


Prehrávač Windows Media Player môžete použiť na kopírovanie a konvertovanie skladieb zo zvukových diskov CD do počítača. Po skopírovaní a skonvertovaní sa zo skladieb stanú súbory v počítači. K dispozícii je viacero nastavení, ktoré môžete prispôsobiť tak, aby ste si kopírovanie a konvertovanie uľahčili.

Obrázok prebiehajúceho kopírovania a konvertovania
Kopírovanie a konvertovanie hudobného disku CD

V knižnici prehrávača môžete nastavenie kopírovania a konvertovania zmeniť dvomi spôsobmi. Môžete vložiť disk CD do jednotky CD a kliknúť na položku Nastavenie kopírovania a konvertovania, alebo môžete kliknúť na kartu Kopírovať a konvertovať hudbu v dialógovom okne Možnosti. Na karte Kopírovať a konvertovať hudbu v dialógovom okne Možnosti sú k dispozícii ďalšie možnosti, ktoré nie sú dostupné v ponuke Nastavenie kopírovania a konvertovania.

Ďalšie informácie o kopírovaní a konvertovaní hudby do knižnice prehrávača Windows Media Player sa nachádzajú v téme Kopírovanie a konvertovanie hudby z disku CD. Ďalšie informácie o knižnici prehrávača sa nachádzajú v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player.

Pozrite si toto video a naučte sa zmeniť nastavenia kopírovania a konvertovania hudby. (1:04)
Zobraziť všetko

Zmena nastavení kopírovania a konvertovania v ponuke Nastavenie kopírovania a konvertovania

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Vložte disk CD do jednotky CD.

 3. Kliknite na položku Nastavenie kopírovania a konvertovania.

 4. Kliknite na jednu alebo viaceré z nasledujúcich položiek ponuky:

  Obrázok prebiehajúceho kopírovania a konvertovania
  Ponuka Nastavenie kopírovania a konvertovania
  • Formát. Vyberte formát pre súbory, ktoré sa vytvorili počas kopírovania a konvertovania. Predvolený formát je Windows Media Audio. Ďalšie dostupné možnosti sú:

   • Windows Media Audio Pro. Tento formát má širokú škálu využitia, od viackanálového zvuku s vysokým rozlíšením pre systémy priestorového zvuku po vysokoefektívnu kompresiu zvuku s nízkymi bitovými frekvenciami pre prenosné zariadenia. Tento formát nepodporujú všetky zariadenia.

   • Windows Media Audio (variabilná bitová frekvencia). Tento formát môže zmenšiť veľkosť súboru, no proces kopírovania a konvertovania môže trvať dlhšie.

   • Windows Media Audio (bez straty). Tento formát poskytuje najvyššiu kvalitu zvuku, zväčšuje však veľkosť súboru.

   • MP3. Tento formát je starší ako formát Windows a podporuje ho väčšina mediálnych zariadení.

   • WAV (bez straty). Tento formát vytvára veľmi veľké nekomprimované súbory.

   Poznámka

   • Vybraté možnosti sa použijú aj pri skladbách, ktoré budete kopírovať a konvertovať v budúcnosti. Prehrávač nie je možné použiť na zmenu formátu už skopírovanej a skonvertovanej skladby. Ak neviete, ktorý formát je najvyhovujúcejší, môžete vyskúšať kopírovanie a konvertovanie do rôznych formátov a s rôznym nastavením kvality. Potom si skladby môžete vypočuť a na základe porovnávania sa rozhodnúť, ktorý formát použijete.

  • Kvalita zvuku. Počas kopírovania a konvertovania skladieb môžete upraviť kvalitu kompresie. Vyberte nastavenie kvality, ktoré najviac vyhovuje vašim požiadavkám na vyváženosť medzi kvalitou a veľkosťou súboru. Ak neviete, ktoré nastavenie máte použiť, skúste pri kopírovaní a konvertovaní použiť rôzne formáty a bitové rýchlosti a potom súbory prehrajte. Pamätajte, že po vybratí formátu bez straty, napríklad formátu Windows Media Audio (bez straty) alebo formátu WAV (bez straty), nebude možné upraviť kvalitu.

  • Kopírovať a konvertovať disk CD automaticky. Ak vyberiete túto možnosť, kopírovanie a konvertovanie sa spustí hneď po vložení disku CD. Nezobrazí sa výzva na potvrdenie nastavenia kopírovania a konvertovania hudby, vyberú sa všetky skladby a kopírovanie a konvertovanie sa spustí bez ohľadu na to, či je k dispozícii pripojenie na Internet, alebo nie. Ak sa počas kopírovania a konvertovania nepodarí nájsť žiadne mediálne informácie, prehrávač po dokončení kopírovania a konvertovania navrhne, aby ste mediálne informácie zadali manuálne.

  • Vysunúť disk CD po skopírovaní a skonvertovaní. Ak chcete v slede za sebou kopírovať a konvertovať niekoľko diskov CD, môžete spolu s možnosťou Kopírovať a konvertovať disk CD automaticky začiarknuť toto políčko.

  • Ďalšie možnosti. Táto možnosť otvorí dialógové okno Možnosti, v ktorom sú zobrazené ďalšie možnosti.

Zmena nastavení kopírovania a konvertovania v dialógovom okne Možnosti

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača kliknite na položku Usporiadať a potom kliknite na príkaz Možnosti.

 3. Kliknite na kartu Kopírovať a konvertovať hudbu.

 4. Vykonajte niektoré z nasledovných zmien:

  • Kopírovať a konvertovať hudbu na toto miesto. Kliknite na túto možnosť a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť, ak chcete ukladať kopírované a konvertované súbory do iného priečinka.

  • Názov súboru. Ak chcete pre skopírované a skonvertované súbory použiť inú konvenciu pomenovávania, kliknite na túto položku. Ďalšie informácie o aplikovaní zmien v konvencii pomenovávania alebo o zmene ukladacieho priečinka pre súbory, ktoré ste predtým skopírovali a skonvertovali, sa nachádzajú v téme Kopírovanie a konvertovanie hudby: najčastejšie otázky.

  • Formát. Ak chcete zmeniť formát súborov vytvorených počas kopírovania a konvertovania, vyberte požadovaný formát. Predvolený formát je Windows Media Audio. Ďalšie dostupné možnosti sú:

   • Windows Media Audio Pro. Tento formát má širokú škálu využitia, od viackanálového zvuku s vysokým rozlíšením pre systémy priestorového zvuku po vysokoefektívnu kompresiu zvuku s nízkymi bitovými frekvenciami pre prenosné zariadenia. Tento formát nepodporujú všetky zariadenia.

   • Windows Media Audio (variabilná bitová frekvencia). Tento formát môže zmenšiť veľkosť súboru, no proces kopírovania a konvertovania skladby môže trvať dlhšie.

   • Windows Media Audio (bez straty). Tento formát poskytuje najvyššiu kvalitu zvuku, zväčšuje však veľkosť súboru.

   • MP3. Tento formát je starší ako formát Windows a podporuje ho väčšina mediálnych zariadení.

   • WAV (bez straty). Toto je nekomprimovaný formát, ktorý vytvára veľmi veľké súbory.

   Vybraté možnosti sa použijú aj pri skladbách, ktoré budete kopírovať a konvertovať v budúcnosti. Prehrávač sa nedá použiť na zmenu formátu už skopírovanej a skonvertovanej skladby. Ak neviete, ktorý formát je najvyhovujúcejší, môžete vyskúšať kopírovanie a konvertovanie do rôznych formátov a s rôznym nastavením kvality. Potom si skladby môžete vypočuť a na základe porovnávania sa rozhodnúť, ktorý formát použijete.

  • Zabezpečiť hudbu proti kopírovaniu. Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby boli skopírované a skonvertované súbory chránené právami na používanie médií. Ďalšie informácie o ochrane kópií sa nachádzajú v téme Kopírovanie a konvertovanie hudby: najčastejšie otázky.

  • Kopírovať a konvertovať disk CD automaticky. Ak vyberiete túto možnosť, kopírovanie a konvertovanie sa spustí hneď po vložení disku CD. Nezobrazí sa výzva na potvrdenie nastavenia kopírovania a konvertovania hudby, na kopírovanie a konvertovanie sa vyberú všetky skladby a kopírovanie a konvertovanie sa spustí bez ohľadu na to, či je na získanie mediálnych informácií k dispozícii pripojenie na Internet, alebo nie. Ak sa počas kopírovania a konvertovania nepodarí nájsť žiadne mediálne informácie, prehrávač po dokončení kopírovania a konvertovania navrhne, aby ste mediálne informácie zadali manuálne.

  • Vysunúť disk CD po skopírovaní a skonvertovaní. Ak chcete v slede za sebou kopírovať a konvertovať niekoľko diskov CD, môžete spolu s možnosťou Kopírovať a konvertovať disk CD automaticky začiarknuť toto políčko.

  • Kvalita zvuku. Počas kopírovania a konvertovania skladieb môžete upraviť kvalitu kompresie. Vyberte nastavenie kvality, ktoré najviac vyhovuje vašim požiadavkám na vyváženosť medzi kvalitou a veľkosťou súboru. Ak neviete, ktoré nastavenie máte použiť, skúste pri kopírovaní a konvertovaní použiť rôzne formáty a bitové rýchlosti a potom súbory prehrajte. Pamätajte, že po vybratí formátu bez straty, napríklad formátu Windows Media Audio (bez straty) alebo formátu WAV (bez straty), nebude možné upraviť kvalitu.

Poznámka

 • Neoprávnené používanie a/alebo kopírovanie materiálov chránených zákonmi o autorských právach sa môže v USA alebo v ďalších krajinách alebo na iných územiach považovať za porušenie ochrany autorských práv. Medzi produkty chránené zákonmi o ochrane autorských práv patrí okrem iného softvér, dokumentácia, obrázky, texty skladieb, fotografie, obrázky ClipArt, animácie, filmy a videoklipy, ako aj zvuky a hudba (vrátane formátu MP3). Porušovaním zákonov USA a medzinárodných zákonov týkajúcich sa ochrany autorských práv sa môžete vystaviť prísnym postihom podľa platného občianskeho a trestného práva.Potrebujete ďalšiu pomoc?