Ako zmením požiadavku na heslo, keď sa počítač prebudí z režimu spánku?


Ak chcete zabezpečiť počítač, systém Windows vyžaduje zadanie hesla na odomknutie počítača, keď sa prebudí z režimu spánku. Informácie je vhodné chrániť heslom, hlavne ak máte v počítači uložené dôverné informácie. Ak ste však jediným používateľom počítača, používate ho doma a nechcete zadávať heslo pri každom zobudení počítača, môžete toto nastavenie zmeniť.

Informácie o spôsobe zmeny hesla nájdete v téme Zmena hesla v systéme Windows.

Poznámka

Použite jednu z nasledovných procedúr na odstránenie požiadavky na zadanie hesla, keď sa počítač prebudí.

Zobraziť všetko

Zmena nastavenia vo všetkých plánoch napájania

 1. Otvorte okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následným kliknutím na položku Možnosti napájania.

 2. Na stránke Vybrať plán napájania na pracovnej table kliknite na položku Požadovať zadanie hesla pri prebudení počítača.

 3. Ak je to nutné, kliknite na položku Zmeniť nedostupné nastavenia.

 4. Na stránke Definovať tlačidlá napájania a zapnúť ochranu heslom kliknite na položku Nepožadovať zadanie hesla.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Zmena nastavenia v špecifickom pláne napájania

 1. Otvorte okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následným kliknutím na položku Možnosti napájania.

 2. Na stránke Vybrať plán napájania kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu v pláne, ktorý chcete zmeniť.

 3. Na stránke Zmeniť nastavenia pre plán kliknite na položku Zmeniť rozšírené nastavenia napájania.

 4. Na karte Rozšírené nastavenie vykonajte v časti Požadovať zadanie hesla pri prebudení počítača jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak používate prenosný počítač, kliknite na položku Z batérie alebo na položku Pripojený do siete (alebo na obidve položky), kliknite na šípku, a potom kliknite na položku Nie.

  • Ak používate stolný počítač, kliknite na položku Nastavenie, kliknite na šípku a potom na položku Nie.Potrebujete ďalšiu pomoc?