Nastavenie Koša môžete zmeniť podľa svojich potrieb. Ak napríklad Kôš vyprázdňujete málokedy, pretože chcete vyhodené súbory nechať uložené, môžete zvýšiť maximálnu ukladaciu veľkosť Koša. Taktiež môžete vypnúť dialógové okno s potvrdením odstránenia, ktoré sa zobrazí vždy pri odosielaní súboru do Koša, alebo môžete vybrať okamžité odstránenie súborov z počítača namiesto ich presunutia do Koša.

Ďalšie informácie o trvalom odstraňovaní súborov nájdete v téme Trvalé odstránenie súborov z Koša.

Ak Kôš nie je zobrazený, pravdepodobne je skrytý. Zobrazenie alebo skrytie Koša.

Zobraziť všetko

Nastavenie maximálnej ukladacej veľkosti Koša

Ak chcete Kôš používať ako záchrannú sieť a nechávať v ňom odstránené súbory, môžete zvýšiť maximálnu ukladaciu veľkosť Koša.

 1. Na pracovnej ploche pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Kôš a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V časti Umiestnenie Koša kliknite na umiestnenie Koša, ktoré chcete zmeniť (pravdepodobne jednotka C).

 3. Kliknite na položku Vlastná veľkosť a potom v poli Maximálna veľkosť (MB) zadajte maximálnu ukladaciu veľkosť Koša (v megabajtoch).

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Trvalé odstránenie súborov namiesto presunutia do Koša

Keď odstraňujete súbory, Kôš môžete vynechať. Táto možnosť sa pre väčšinu používateľov neodporúča.

 1. Na pracovnej ploche pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Kôš a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V časti Umiestnenie Koša kliknite na umiestnenie Koša, ktoré chcete zmeniť (pravdepodobne jednotka C).

 3. Kliknite na položku Súbory nepremiestňovať do Koša a hneď ich odstraňovať a potom kliknite na tlačidlo OK.

Vypnutie dialógového okna s potvrdením odstránenia

Ak nechcete, aby sa pri každom odoslaní súboru alebo priečinka do Koša zobrazila správa, môžete sa rozhodnúť, aby sa správy nezobrazovali.

 1. Na pracovnej ploche pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Kôš a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V časti Umiestnenie Koša kliknite na umiestnenie Koša, ktoré chcete zmeniť (pravdepodobne jednotka C).

 3. Zrušte začiarknutie políčka Zobrazovať dialógové okno potvrdenia odstránenia a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zmena vzhľadu Koša

Kôš môže byť zobrazený v dvoch rôznych podobách: jedna možnosť je vzhľad prázdneho Koša a druhá možnosť je Kôš, v ktorom sa nachádzajú súbory alebo priečinky. Vzhľad ikon Koša môžete prispôsobiť zmenou jednej alebo oboch ikon.

Obrázok porovnávajúci prázdny a plný priečinok Kôš
Porovnanie Koša, keď je prázdny (vľavo) a plný (vpravo)
 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Prispôsobenie, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text prispôsobenie a potom kliknite na položku Prispôsobenie.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Zmeniť ikony pracovnej plochy.

 3. V zozname ikon pre pracovnú plochu kliknite na ikonu Kôš (plný) alebo Kôš (prázdny) a potom vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete zmeniť ikonu Koša na novú ikonu, kliknite na tlačidlo Zmeniť ikonu. Vyberte ikonu v zozname a kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete zmeniť ikonu Koša na pôvodnú ikonu, kliknite na tlačidlo Obnoviť predvolené.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Ak počítač obsahuje viaceré pevné disky, oblasti alebo pripojené externé pevné disky, každé umiestnenie má vlastné nastavenia pre Kôš. Pri zmene nastavení v dialógovom okne Kôš, v časti Umiestnenie Koša skontrolujte, či ste vybrali umiestnenie, ktoré chcete zmeniť.Potrebujete ďalšiu pomoc?