Počítač možno nastaviť tak, aby pri výskyte určitej udalosti prehral zvuk. (Takouto udalosťou môže byť akcia, ktorú vykoná používateľ, napríklad prihlásenie do počítača, alebo akcia, ktorú vykoná počítač, napríklad upozornenie na prijatie nového e-mailu.) Systém Windows obsahuje viacero zvukových schém (kolekcií súvisiacich zvukov) pre bežné udalosti. Okrem toho majú svoje vlastné zvukové schémy aj niektoré témy pracovnej plochy.

Pozrite si toto video a naučte sa zmeniť zvuky počítača. (1:32)
Zobraziť všetko

Zmena zvukovej schémy

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Zvuk, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text zvuk a potom kliknite na položku Zvuk.

 2. Kliknite na kartu Zvuky.

 3. V dialógovom okne Zvuková schéma kliknite na požadovanú zvukovú schému a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Tip

  • Ak chcete zistiť, aké zvuky daná zvuková schéma obsahuje, kliknite na schému. V zozname Udalosti programov kliknite na rôzne udalosti a následným kliknutím na tlačidlo Testovať prehrajte jednotlivé zvuky v danej schéme.

Pridanie jedného alebo viacerých zvukov

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Zvuk, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text zvuk a potom kliknite na položku Zvuk.

 2. Ak chcete zmeniť jeden zvuk, kliknite na kartu Zvuky a potom v zozname Udalosti programov kliknite na udalosť, ku ktorej chcete priradiť nový zvuk.

 3. V zozname Zvuky kliknite na zvuk, ktorý chcete priradiť k udalosti, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak chcete používať zvuk, ktorý nie je v zozname, vyhľadajte ho kliknutím na tlačidlo Prehľadávať.

 4. Ak chcete zmeniť viaceré zvuky, postupujte podľa vyššie uvedených krokov, no po kliknutí na každý zvuk kliknite na tlačidlo Použiť, až kým nevykonáte všetky požadované zmeny, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámky

 • Ak chcete zobraziť ukážku zvuku v zozname Udalosti programov, kliknite na požadovaný zvuk a potom kliknite na tlačidlo Testovať.

 • Keď zmeníte jeden alebo viaceré zvuky udalostí, automaticky sa vytvorí nová zvuková schéma, ktorá bude mať rovnaký názov ako aktuálna schéma s pridaným reťazcom „(upravené)“. Ak je aktuálna vybratá napríklad schéma Sonáta a zmeníte jeden alebo viaceré zvuky, nová schéma bude mať názov Sonáta (upravené). Pôvodná zvuková schéma sa zachová s pôvodným názvom.

Premenovanie zvukovej schémy

Keď zmeníte jeden alebo viaceré individuálne zvuky, vytvoríte novú zvukovú schému, ktorá sa automaticky uloží s novým názvom: názov aktuálnej schémy s pridaným reťazcom „(upravené)“. Ak je aktuálna vybratá napríklad schéma Sonáta a zmeníte jeden alebo viaceré zvuky, nová schéma bude mať názov Sonáta (upravené). Novú (alebo existujúcu) zvukovú schému môžete však v prípade potreby premenovať.

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Zvuk, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text zvuk a potom kliknite na položku Zvuk.

 2. Kliknite na kartu Zvuky.

 3. V zozname Zvuková schéma kliknite na schému, ktorú chcete premenovať, kliknite na tlačidlo Uložiť ako, zadajte nový názov zvukovej schémy a potom kliknite na tlačidlo OK. (Ak chcete použiť zvuk, ktorý nie je v zozname, vyhľadajte ho kliknutím na tlačidlo Prehľadávať.)