Zmena miestneho nastavenia systému


Miestne nastavenie určuje predvolenú tabuľku znakov (písmená, symboly a čísla) a písmo používané na zadávanie a zobrazenie informácií v programoch, ktoré nepoužívajú kódovanie Unicode. Takéto programy je vďaka tomu možné používať v počítači použitím určeného jazyka. Je možné, že pri inštalácii ďalších jazykov rozhrania v počítači bude potrebné zmeniť predvolené miestne nastavenie systému. Výber iného jazyka pre miestne nastavenie systému nemá vplyv na jazyk v ponukách a dialógových oknách pre systém Windows alebo iné programy, ktoré nepoužívajú kódovanie Unicode.

  1. Otvorte ovládací panel Miestne a jazykové nastavenie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Hodiny, jazyky a oblasť a následným kliknutím na položku Miestne a jazykové nastavenie.

  2. Kliknite na kartu Správa a potom v časti Jazyk pre programy bez podpory kódovania Unicode kliknite na položku Zmeniť miestne nastavenie systému. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. Vyberte jazyk a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Ak chcete reštartovať počítač, kliknite na tlačidlo Reštartovať teraz.Potrebujete ďalšiu pomoc?