Zmena nastavení protokolu TCP/IP


Protokol TCP/IP určuje, ako váš počítač komunikuje s ostatnými počítačmi.

Na jednoduchšie spravovanie nastavenia protokolu TCP/IP odporúčame používať automatizovaný protokol DHPC (Dynamic Host Configuration Protocol). Protokol DHCP automaticky priraďuje adresy IP počítačom v sieti, ak ho sieť podporuje. Ak používate protokol DHCP, nemusíte meniť nastavenie protokolu TCP/IP, keď premiestnite počítač na iné miesto, a protokol DHCP nepožaduje od používateľa manuálnu konfiguráciu nastavenia protokolu TCP/IP, napr. konfiguráciu DNS (Domain Name System) a služby Windows Internet Name Service (WINS). Ak chcete povoliť protokol DHCP alebo zmeniť nastavenie protokolu TCP/IP, vykonajte tieto kroky:

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Sieťové pripojenia, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text adaptér a potom v Centre sietí kliknite na položku Zobraziť sieťové pripojenia.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pripojenie, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Vlastnosti. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Kliknite na kartu Sieť. V časti Toto pripojenie používa tieto položky kliknite na položku Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) alebo na položku Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  Obrázok dialógového okna Vlastnosti pripojenia lokálnej siete
  Dialógové okno Sieťové pripojenie - vlastnosti
 4. Ak chcete zadať adresu IP protokolu IPv4, vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete získať nastavenie IP automaticky pomocou protokolu DHCP, kliknite na položku Získať adresu IP automaticky a potom na tlačidlo OK.

  • Ak chcete zadať adresu IP, kliknite na položku Použiť túto adresu IP a potom do polí Adresa IP, Maska podsiete a Predvolená brána zadajte nastavenie adresy IP.

 5. Ak chcete zadať nastavenie adresy IP protokolu IPv6, vykonajte niektorú z nasledovných akcií:

  • Ak chcete získať nastavenie IP automaticky pomocou protokolu DHCP, kliknite na položku Získať adresu IPv6 automaticky a potom na tlačidlo OK.

  • Ak chcete zadať adresu IP, kliknite na položku Použiť túto adresu IPv6 a potom do polí Adresa IPv6, Dĺžka predpony podsiete a Predvolená brána zadajte nastavenia adresy IP.

 6. Ak chcete zadať nastavenie adresy servera DNS, vykonajte niektorú z nasledovných akcií:

  • Ak chcete získať adresu servera DNS automaticky pomocou protokolu DHCP, kliknite na položku Získať adresu servera DNS automaticky a potom na tlačidlo OK.

  • Ak chcete zadať adresu servera DNS, kliknite na položku Použiť tieto adresy servera DNS a potom do polí Preferovaný server DNS a Alternatívny server DNS zadajte adresu primárneho a sekundárneho servera DNS.

  Obrázok dialógového okna vlastností protokolu TCP/IPv4
  Dialógové okno vlastností protokolu Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
 7. Ak chcete zmeniť rozšírené nastavenie DNS, WINS a IP, kliknite na položku Spresniť.

Poznámka

 • Ak chcete nainštalovať protokol IPv4, spustite ako správca príkazový riadok, zadajte netsh interface ipv4 install a potom stlačte kláves Enter.Potrebujete ďalšiu pomoc?