Pri inštalovaní systému Windows sa vyžaduje vytvorenie používateľského konta. Toto konto je konto správcu, ktoré vám umožní počítač a nainštalovať programy, ktoré chcete používať. Po nastavení počítača sa odporúča vytvoriť štandardné konto a používať ho na každodennú prácu s počítačom. Ak vytvoríte nové používateľské kontá, mali by ste ich takisto vytvoriť ako štandardné kontá. Používaním štandardných kont prispejete k lepšiemu zabezpečeniu počítača.

Kroky, ktoré by ste mali vykonať, sa môžu líšiť v závislosti od toho, či sa počítač nachádza v doméne alebo v pracovnej skupine. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti Zisťovanie, či sa počítač nachádza v pracovnej skupine alebo v doméne v téme Aký je rozdiel medzi doménou, pracovnou skupinou a domácou skupinou?.

Zobraziť všetko

Tento počítač je v doméne

  1. Otvorte okno Používateľské kontá tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknete na položku Ovládací panel, kliknete na položku Používateľské kontá, kliknete na položku Používateľské kontá a potom kliknete na položku Spravovať používateľské kontá. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
  2. V časti Používatelia tohto počítača kliknite na karte Používatelia na názov používateľského konta a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  3. Kliknite na kartu Členstvo v skupine, kliknite na skupinu, do ktorej chcete konto zaradiť, kliknite na tlačidlo OK a potom znova kliknite na tlačidlo OK.

Môj počítač sa nachádza v pracovnej skupine

  1. Otvorte okno Používateľské kontá tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknete na položku Ovládací panel, kliknete na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny, kliknete na položku Používateľské kontá a potom kliknete na položku Spravovať iné konto. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
  2. Kliknite na konto, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na možnosť Zmeniť typ konta.

  3. Vyberte konto, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na možnosť Zmeniť typ konta.

Poznámka

  • Systém Windows vyžaduje, aby v počítači bolo aspoň jedno konto správcu. Ak sa v počítači nachádza len jedno konto, nemôžete ho zmeniť na štandardné konto.Potrebujete ďalšiu pomoc?