Zmena veľkosti virtuálnej pamäte


Ak dostanete upozornenie, že virtuálna pamäť má nedostatočnú kapacitu, bude potrebné zväčšiť minimálnu veľkosť stránkovacieho súboru. Systém Windows nastaví východiskovú minimálnu veľkosť stránkovacieho súboru rovnakú, ako je veľkosť pamäte RAM nainštalovanej v počítači. Východisková maximálna veľkosť stránkovacieho súboru je nastavená na trojnásobok veľkosti pamäte RAM, ktorá je nainštalovaná v počítači. V prípade, že sa zobrazia upozornenia k týmto odporúčaným úrovniam, zvýšte minimálnu a maximálnu veľkosť stránkovacieho súboru.

  1. Ak chcete otvoriť okno Systém, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  2. Kliknite na položku Rozšírené systémové nastavenia v ľavej table. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. Na karte Spresnenie v skupinovom rámčeku Výkon kliknite na tlačidlo Nastavenie.

  4. Na karte Spresnenie v skupinovom rámčeku Virtuálna pamäť kliknite na položku Zmeniť.

  5. Zrušte začiarknutie políčka Automaticky riadiť veľkosť stránkovacieho súboru pre všetky jednotky.

  6. V poli Jednotka [označenie zväzku] kliknite na jednotku obsahujúcu stránkovací súbor, ktorý chcete zmeniť.

  7. Kliknite na položku Vlastná veľkosť, do poľa Počiatočná veľkosť (v MB) alebo Maximálna veľkosť (MB) zadajte novú veľkosť v megabajtoch, kliknite na tlačidlo Nastaviť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

  • Zvýšenie veľkosti obvykle nevyžaduje reštartovanie počítača. Ak však veľkosť stránkovacieho súboru znížite, bude potrebné reštartovať počítač, aby sa tieto zmeny uplatnili. Spoločnosť Microsoft odporúča nevypínať a neodstraňovať stránkovací súbor.Potrebujete ďalšiu pomoc?