Heslo systému Windows je heslo, ktoré používate na prihlásenie do počítača. Pravidelnými zmenami hesla systému Windows a používaním silného hesla môžete prispieť k zvýšeniu zabezpečenia svojho počítača. Ďalšie informácie o zložitých heslách sa nachádzajú v téme Tipy na vytváranie silných hesiel a prístupových fráz.

  1. Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a potom kliknite na položku Zmeniť heslo.

  2. Zadajte staré heslo, zadajte nové heslo, opätovným zadaním nového hesla potvrďte nové heslo a potom stlačte kláves Enter.

Ak ste zabudli svoje heslo a máte disketu na vytvorenie nového hesla, môžete vytvoriť nové heslo. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vytvorenie nového hesla v systéme Windows.

Poznámka

  • Ak ste prihlásení ako správca, môžete vytvárať a meniť heslá pre všetky používateľské kontá v počítači.

Upozornenie

  • Ak použijete konto správcu na zmenu hesla pre iné konto, osoba používajúca toto konto už nebude mať prístup k žiadnym zašifrovaným súborom alebo e-mailovým správam na danom konte.Potrebujete ďalšiu pomoc?