Zmena nastavenia inštalácie aktualizácií alebo upozorňovania na aktualizácie vo Windowse


Systém Windows môžete nastaviť tak, aby automaticky inštaloval dôležité a odporúčané aktualizácie alebo inštaloval iba dôležité aktualizácie. Dôležité aktualizácie poskytujú významné výhody, napríklad vyššiu úroveň zabezpečenia a spoľahlivosti počítača. Odporúčané aktualizácie môžu riešiť problémy, ktoré nie sú kritické a rozširujú možnosti pri práci s počítačom. Voliteľné aktualizácie sa nedajú automaticky ani prevziať ani inštalovať. Ďalšie informácie o typoch aktualizácií publikovaných spoločnosťou Microsoft nájdete v tomto článku databázy Knowledge Base na webovej lokalite pomoci a technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Ak nechcete, aby sa aktualizácie inštalovali automaticky, môžete namiesto toho vybrať možnosť, aby vás systém upozorňoval na aktualizácie vzťahujúce sa na váš počítač. Aktualizácie potom môžete prevziať a nainštalovať sami alebo môžete systém Windows nastaviť tak, aby aktualizácie preberal automaticky a upozornil vás, aby ste ich mohli sami nainštalovať. Nižšie je uvedený postup zmeny spôsobu, akým má systém Windows inštalovať aktualizácie alebo vás na ne upozorňovať:

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Zmeniť nastavenie.

 3. V časti Dôležité aktualizácie kliknite na jednu z nasledujúcich položiek:

  • Inštalovať aktualizácie automaticky (odporúča sa)

  • Preberať aktualizácie, ale poskytnúť možnosť vybrať, či sa nainštalujú

  • Vyhľadávať aktualizácie, ale poskytnúť možnosť vybrať, či sa prevezmú a nainštalujú

  • Nikdy nevyhľadávať aktualizácie (neodporúča sa)

 4. Ak chcete naplánovať automatické aktualizácie, vedľa položky Inštalovať nové aktualizácie vyberte deň a čas, kedy sa má aktualizácia vykonávať.

 5. Ak chcete pre počítač získať odporúčané aktualizácie, v časti Odporúčané aktualizácie začiarknite políčko Poskytovať odporúčané aktualizácie rovnakým spôsobom ako dôležité aktualizácie.

 6. Ak chcete aktualizovanie počítača povoliť všetkým používateľom počítača, začiarknite políčko Povoliť všetkým používateľom inštalovať aktualizácie v tomto počítači. Táto možnosť sa vzťahuje len na aktualizácie a softvér, ktoré sa inštalujú manuálne. Automatické aktualizácie sa budú inštalovať bez ohľadu na používateľa.

 7. Kliknite na tlačidlo OK. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámky

 • Ak sa počítač v naplánovanom čase nachádza v režime dlhodobého spánku, inštalácia sa spustí pri ďalšom spustení počítača. Zobrazí sa hlásenie s otázkou, či chcete inštaláciu odložiť. Kliknite na hlásenie a podľa pokynov nastavte, ako dlho má systém Windows čakať.

 • Ak automatické aktualizácie vypnete, pravidelne zisťujte, či nie sú k dispozícii nové aktualizácie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Inštalácia aktualizácií systému Windows v systéme Windows 7.

Spoločnosť Microsoft ponúka rozšírenie služby Windows Update, ktoré sa nazýva Microsoft Update. Táto služba umožňuje získať aktualizácie pre ďalšie produkty spoločnosti Microsoft, ako aj prijímať upozornenia na nový softvér spoločnosti Microsoft, ktorý môžete bezplatne prevziať a nainštalovať. Ak chcete získať aktualizácie a upozornenia na nový softvér, postupujte nasledovne:

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Ak ste aktualizácie ešte nehľadali, na ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie. Počkajte, kým systém Windows dokončí vyhľadávanie aktualizácií.

 3. V dialógovom okne Windows Update kliknite na položku Získať ďalšie informácie v časti Získať aktualizácie pre ďalšie produkty spoločnosti Microsoft. Podľa pokynov na obrazovke začnite používať službu Microsoft Update.

 4. Na ľavej table kliknite na položku Zmeniť nastavenie.

 5. V časti Microsoft Update začiarknite políčko Poskytovať aktualizácie pre produkty spoločnosti Microsoft a vyhľadávať nový voliteľný softvér spoločnosti Microsoft pri aktualizácii systému Windows.

 6. Ak chcete byť upozorňovaní na nový softvér spoločnosti Microsoft, začiarknite políčko Zobrazovať podrobné oznámenia, keď je k dispozícii nový softvér spoločnosti Microsoft.

 7. Kliknite na tlačidlo OK. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.Potrebujete ďalšiu pomoc?