Výber portu COM pre zariadenie s podporou technológie Bluetooth


Niektoré počítačové programy vyžadujú port COM (nazývaný tiež sériový port) na komunikáciu so zariadením s podporou pripojenia Bluetooth. Môžu to byť napríklad nasledujúce programy:

  • program, ktorý synchronizuje kontakty s mobilným telefónom,

  • program, ktorý extrahuje súradnice systému GPS (Global Positioning System) z prijímača GPS.

Keď k počítaču pridáte zariadenie s podporou pripojenia Bluetooth, vytvorí sa zvyčajne prichádzajúci a odchádzajúci port COM. Prichádzajúci port COM povolí vášmu zariadeniu pripojiť sa k programu v počítači a odchádzajúci port COM povolí programu v počítači pripojenie k zariadeniu. Zvyčajne potrebujete jeden z týchto portom COM. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie zariadenia s technológiou Bluetooth k počítaču.

Ak neviete, ktorý port COM použiť, prečítajte si informácie dodané s programom alebo zariadením s podporou pripojenia Bluetooth alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu. Väčšina zariadení s podporou pripojenia Bluetooth si sama vyberá port COM, takže to nemusí urobiť používateľ. Stav používania portov COM zo strany zariadenia môžete skontrolovať na karte Porty COM v okne Nastavenie zariadenia Bluetooth. Pokyny na otvorenie tejto karty nájdete nižšie.

Ak potrebujete vybrať port COM a neviete sa rozhodnúť, ktorý port COM použiť, vyskúšajte postupne každý z portov a použite ten, ktorý úspešne umožní komunikáciu medzi programom a vašim zariadením.

Zmena portu COM, ktorý počítač používa na komunikáciu so zariadeniami s podporou pripojenia Bluetooth

  1. Ak chcete otvoriť ovládací panel, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Do vyhľadávacieho poľa ovládacieho panela zadajte Bluetooth a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie zariadení Bluetooth.

  3. V dialógovom okne Nastavenie zariadenia Bluetooth kliknite na kartu Porty COM, vyberte port a kliknite na tlačidlo OK.

    Ak sa v zozname nenachádza žiadny port COM, v takom prípade vaše zariadenie s podporou pripojenia Bluetooth nepoužíva žiadny port. Ak chcete pridať port COM pre zariadenie, kliknite na tlačidlo Pridať.Potrebujete ďalšiu pomoc?