Výber obrázka pre používateľské konto a ponuku Štart


Môžete vybrať obrázok, ktorý bude priradený k vášmu používateľskému kontu a zobrazí sa na obrazovkách alebo v ponukách zobrazujúcich vaše meno používateľa, ako je napríklad uvítacia obrazovka alebo ponuka Štart.

Obrázok používateľa v ponuke Štart
Obrázok používateľa v ponuke Štart
  1. Otvorte okno Používateľské kontá kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny (alebo kliknutím na položku Používateľské kontá, ak ste pripojení k sieťovej doméne) a následným kliknutím na položku Používateľské kontá.

  2. Kliknite na položku Zmeniť obrázok.

  3. Kliknite na obrázok, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na položku Zmeniť obrázok.

    Ak chcete použiť vlastný obrázok, kliknite na položku Prehľadávať ďalšie obrázky, prejdite na obrázok, ktorý chcete použiť, kliknite naň a potom kliknite na položku Otvoriť. Môžete použiť obrázok ľubovoľnej veľkosti, no musí mať jednu z nasledujúcich prípon názvu súboru: .jpg, .png, .bmp alebo .gif.Potrebujete ďalšiu pomoc?