Výber sieťového umiestnenia


Pri prvom pripojení na sieť musíte zvoliť sieťové umiestnenie. Týmto sa automaticky nastaví príslušné nastavenie brány firewall a zabezpečenia pre typ siete, ku ktorej sa pripájate. Ak sa pripájate k sieti na rôznych miestach (napríklad doma, v miestnej kaviarni alebo v práci), výber sieťového umiestnenia zaistí, že počítač je vždy nastavený na príslušnú úroveň zabezpečenia.

Existujú štyri sieťové umiestnenia:

 • Položku Domáca sieť vyberte pre domáce siete alebo vtedy, keď dôverujete osobám a zariadeniam v sieti. Počítače v domácej sieti môžu patriť do domácej skupiny. Zisťovanie siete je zapnuté pre domáce siete, čo vám umožňuje zobraziť ostatné počítače a zariadenia v sieti a tiež ostatným používateľom v sieti umožňuje vidieť váš počítač. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je zisťovanie siete?

 • Položku Pracovná sieť vyberte pre siete v malých kanceláriách alebo na iných pracoviskách. Zisťovanie siete, ktoré vám umožňuje zobraziť ostatné počítače a zariadenia v sieti a tiež ostatným používateľom v sieti umožňuje vidieť váš počítač, je predvolene zapnuté, ale domácu skupinu nemôžete vytvoriť, ani sa k nej pripojiť. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je zisťovanie siete?

 • Položku Verejná sieť vyberte pre siete na verejných miestach (napríklad v kaviarňach a na letiskách). Toto nastavenie je navrhnuté tak, aby počítač nebol viditeľný pre iné počítače okolo a aby chránilo počítač pred škodlivým softvérom z Internetu. Domáca skupina nie je k dispozícii vo verejných sieťach a zisťovanie siete je vypnuté. Túto možnosť vyberte iba vtedy, keď je počítač pripojený priamo na Internet bez použitia smerovača, alebo keď používate mobilné širokopásmové pripojenie.

 • Sieťové umiestnenie Doména sa používa pre doménové siete, ako sú napríklad siete na podnikových pracoviskách. Tento typ sieťového umiestnenia riadi správca siete a nemožno ho vybrať ani zmeniť.

Poznámka

 • Ak viete, že nepotrebujete zdieľať súbory ani tlačiarne, najbezpečnejšie je vybrať možnosť Verejná sieť.

Pozrite si toto video a naučte sa vybrať sieťové umiestnenie. (0.48)

Postup výberu sieťového umiestnenia

 1. Ak chcete otvoriť Centrum sietí, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť a potom kliknite na položku Centrum sietí.

 2. Kliknite na položku Pracovná sieť, Domáca sieť alebo Verejná sieť a potom kliknite na požadované sieťové umiestnenie.

  Obrázok Centra sietí
  Centrum sietí

Upozornenie

Čo umožňuje bezpečne sa pripojiť k domácej alebo pracovnej sieti?

Ak sa chcete uistiť, že je bezpečné pripojiť sa k domácej alebo pracovnej sieti, skontrolujte, či má sieť nasledovné:

 • V prípade bezdrôtových sietí by malo byť bezdrôtové pripojenie šifrované technológiou Wi‑Fi Protected Access (WPA alebo WPA2). (Uprednostňuje sa šifrovanie WPA2, pretože je bezpečnejšie ako šifrovanie WPA.)

 • V prípade všetkých sietí skontrolujte, či má sieť bránu firewall alebo iné zariadenie prekladajúce sieťové adresy, ktoré je pripojené medzi počítačom a bezdrôtovým prístupovým bodom alebo káblovým modemom alebo modemom DSL.

Obrázok siete s bránou firewall alebo so zariadením s protokolom NAT v odporúčanej pozícii
Sieť s bránou firewall alebo zariadením prekladajúcim sieťové adresy v odporúčanom rozmiestnení

Ďalšie informácie nájdete v témach Nastavenie bezdrôtovej siete v systéme Windows 7, Zvýšenie zabezpečenia siete a Jednotlivé spôsoby zabezpečenia bezdrôtovej siete

Ako brána Windows Firewall ovplyvňuje sieťové umiestnenia

Možnosť Verejná sieť blokuje spustenie určitých programov a služieb, aby chránila váš počítač pred neoprávneným prístupom, kým je počítač pripojený k sieti na verejnom mieste. Ak je počítač pripojený k verejnej sieti a brána Windows Firewall je zapnutá, niektoré programy alebo služby môžu požadovať povolenie na komunikáciu cez bránu firewall, aby sa zaistilo ich správne fungovanie.

Keď povolíte programu komunikovať cez bránu firewall, program sa povolí pre všetky siete s rovnakým sieťovým umiestnením ako má sieť, ku ktorej ste aktuálne pripojení. Ak sa napríklad pripojíte k sieti v kaviarni a ako sieťové umiestnenie vyberiete Verejná sieť a potom odblokujete program na okamžitú výmenu správ, tento program sa odblokuje pre všetky verejné siete, ku ktorým sa pripájate.

Ak chcete odblokovať viaceré programy, keď je počítač pripojený k verejnej sieti, zvážte zmenu sieťového umiestnenia na typ Domáca sieť alebo Pracovná sieť. Môže byť bezpečnejšie zmeniť túto jednu sieť, a nie ovplyvniť všetky verejné siete, ku ktorým sa pripájate. Pamätajte však, že ak vykonáte túto zmenu, váš počítač uvidia všetci používatelia v sieti, čo môže predstavovať bezpečnostné riziko.Potrebujete ďalšiu pomoc?