Dvojstranná alebo jednostranná tlač. Čiernobiela alebo farebná. Na šírku alebo na výšku.

Toto sú len niektoré z možností, s ktorými môžete pri tlači pracovať. V tomto článku sú opísané bežné možnosti tlače dostupné v systéme Windows a postup pri ich výbere.

Nezabudnite, že možnosti tlače úplne závisia od modelu tlačiarne a softvérovej aplikácie, ktorú používate. Podrobnosti nájdete v príručke k tlačiarni ale programu.

Pozrite si toto video a naučte sa vybrať možnosti tlače. (1:18)

Základy tlače

Tlač v systéme Windows je často tak jednoduchá ako kliknutie na ponuku Súbor, ktorá je vo väčšine programov, a kliknutie na položku Tlačiť.

Po kliknutí sa otvorí dialógové okno Tlač. Tu môžete zmeniť základné nastavenie, ako napríklad tlačiareň, ktorá sa má použiť, a počet kópií na vytlačenie. (Dialógové okno sa môže v závislosti od softvéru a tlačiarne líšiť od okna zobrazeného na tejto stránke.)

Obrázok dialógového okna Tlač v programe WordPad
Dialógové okno Tlač v programe WordPad
Zobrazené možnosti
Vysvetlenie

Výber tlačiarne

Zobrazí dostupné tlačiarne v počítači. Môžete tiež vybrať tlač obsahu vo forme faxu alebo súboru Microsoft XPS. (Ďalšie informácie získate v téme Dokumenty XPS: najčastejšie otázky.)

Nájsť tlačiareň

Umožňuje vyhľadať sieťové tlačiarne. Táto možnosť je užitočná v prostredí kancelárií alebo pre domáce siete. Ďalšie informácie o inštalovaní sieťových tlačiarní sa nachádzajú v téme Inštalácia tlačiarne.

Tlač do súboru

Umožňuje uložiť dokument vo formáte súboru .prn. Táto možnosť je užitočná, ak chcete niečo vytlačiť neskôr. Nemusí však vždy fungovať s modernými tlačiarňami USB. Ak máte tlačiareň USB, možno budete chcieť uprednostniť tlač do programu Microsoft XPS Document Writer. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Tlač v programe Microsoft XPS Document Writer.

Preferencie

Otvorí dialógové okno Predvoľby tlače, v ktorom môžete nastaviť možnosti, ako napríklad veľkosť papiera a rozloženie.

Rozsah strán

Systém Windows informuje, čo sa má vytlačiť. Ak chcete vytlačiť iba zvýraznený text alebo grafické prvky, kliknite na položku Výber. Ak chcete vytlačiť iba aktuálne zobrazenú stranu, kliknite na položku Aktuálna strana.

Ak chcete vytlačiť iba časť dokumentu, kliknite na položku Strany a potom zadajte čísla strán oddelené spojovníkmi. Ak chcete napríklad tlačiť iba strany 5 až 7, zadajte hodnotu 5–7. Niektoré programy umožňujú aj výber strán, ktoré nenasledujú po sebe. V takomto prípade môžete napríklad zadať hodnoty 1, 4, 8 a vytlačia sa iba strany 1, 4 a 8.

Počet kópií

Umožňuje vytlačiť viaceré kópie dokumentu, súboru alebo obrázka. Ak chcete, aby sa pred tlačou ďalším kópií najskôr vytlačili všetky strany, začiarknite políčko Zoradiť.

Predvoľby a vlastnosti

Každý výrobca tlačiarní a vydavateľ softvéru uplatňuje svoje vlastné postupy. Obojstranná alebo farebná tlač môže vyžadovať kliknutie na tlačidlo s označením Preferencie, Vlastnosti alebo Rozšírené nastavenie.

Najčastejšie sa však budete stretávať s dvomi štandardnými možnosťami pri používaní tlačiarní: predvoľby tlače a vlastnosti tlačiarne. Tu je vysvetlenie, čo znamenajú.

Predvoľby tlače

Predvoľby tlače sú možnosti, ktoré sú k dispozícii na tlačiarni.

Otvorenie dialógového okna Predvoľby tlače

 1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačiareň, ktorú chcete použiť, a potom kliknite na položku Predvoľby tlače.

 3. Vyberte požadované možnosti a kliknite na tlačidlo OK.

Bežné možnosti zobrazované v tomto dialógovom okne zahŕňajú:

 • Orientácia alebo rozloženie strany. Vyberte si na výšku alebo na šírku.

 • Veľkosť papiera alebo hárka. Medzi bežné možnosti patria veľkosti Letter, Legal, A4 alebo obálka.

 • Výstupný zdroj alebo zdroj papiera. Slúži na výber zásobníka papiera. V tlačiarňach sa papier ukladá do rôznych zásobníkov.

 • Dvojstranná (duplexná) tlač. Tlač na jednu alebo obe strany hárka papiera.

 • Farba výtlačku. Farebné alebo čiernobiele (v odtieňoch sivej) výtlačky.

 • Zošívanie. Bežne dostupná funkcia v tlačiarňach určených na pracoviská.

Vlastnosti tlačiarne

V dialógovom okne Vlastnosti tlačiarne sú zvyčajne zobrazené možnosti na ovládanie samotnej tlačiarne, napríklad na aktualizáciu ovládačov, konfiguráciu portov a ďalšie prispôsobenia súvisiace s hardvérom.

Otvorenie dialógového okna Vlastnosti tlačiarne

 1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačiareň, ktorú chcete použiť, a potom kliknite na položku Vlastnosti tlačiarne.

 3. Vyberte požadované možnosti a kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o tlači sa nachádzajú v témach Tlač dokumentu alebo súboru a Tlač obrázka.

Ak chcete spustiť ďalšie video, kliknite na prepojenie Obrázok tlačidla PrehraťVideo: Printing with Windows 7.


Potrebujete ďalšiu pomoc?