Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa príkazového riadka.

Zobraziť všetko

Čo je príkazový riadok?

Príkazový riadok umožňuje zadať a spustiť príkazy systému MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) a ďalšie počítačové príkazy. Zadávaním príkazov môžete v počítači vykonávať úlohy bez použitia myši alebo dotyku. Príkazový riadok zvyčajne používajú len pokročilí používatelia.

Ak používate príkazový riadok, výraz príkazový riadok tiež označuje pravú lomenú zátvorku (>). Príkazový riadok môže obsahovať aj iné dôležité informácie, ako napríklad aktuálny pracovný adresár, kde sa daný príkaz spustí. Ak napríklad otvoríte okno príkazového riadka, v ktorom je zobrazený text C:\> s blikajúcim kurzorom napravo, zadaný príkaz sa vykoná v celej jednotke C vášho počítača.

Ako zobraziť príkazový riadok?

Ak chcete otvoriť príkazový riadok, postupujte takto:

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte príkaz cmd a potom ťuknite alebo kliknite na položku Príkazový riadok.

Aké príkazy sa dajú spustiť pomocou príkazového riadka?

Z príkazového riadka môžete spustiť príkazy systému MS‑DOS a iné počítačové príkazy.

Ak chcete zobraziť zoznam bežných príkazov, do príkazového riadka zadajte príkaz help a potom stlačte kláves Enter.

Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o každom z týchto príkazov, zadajte príkaz help <názov príkazu>, kde <názov príkazu> je názvom príkazu, o ktorom chcete zobraziť ďalšie informácie.

Ako zmeniť okno príkazového riadka?

Vzhľad okna príkazového riadka môžete zmeniť nastavením možností príkazového riadka.

Nastavenie možností príkazového riadka

 1. Po otvorení príkazového riadka kliknite pravým tlačidlom myši alebo stlačte a podržte záhlavie okna a postupujte takto:

  • Ak chcete zmeniť nastavenie pre všetky okná príkazového riadka, ťuknite alebo kliknite na položku Predvolené.

  • Ak chcete zmeniť nastavenie aktuálneho okna príkazového riadka, ťuknite alebo kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Vyberte požadované možnosti a po dokončení ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Ako spustiť príkaz s vyššími povoleniami?

Niektoré príkazy, ktoré možno spustiť pomocou príkazového riadka, môžu vyžadovať vyššie povolenia alebo povolenia správcu. Na spustenie týchto príkazov môžete použiť príkaz Spustiť ako správca.

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte príkaz cmd a potom kliknite pravým tlačidlom myši alebo stlačte a podržte položku Príkazový riadok.

 3. Ťuknite alebo kliknite na možnosť Spustiť ako správca.

Ako pripnem príkazový riadok na domovskú obrazovku?

Informácie o možnostiach pripnutia príkazového riadka na domovskú obrazovke nájdete v kurze o domovskej obrazovke.

Ako pripnem príkazový riadok na panel úloh?

Informácie o možnostiach pripnutia príkazového riadka na panel úloh nájdete v téme Ako používať panel úloh.
Potrebujete ďalšiu pomoc?