Bežné príkazy na rozpoznávanie reči


Túto tému môžete vytlačiť ako pomôcku pre rýchlu orientáciu pri používaní programu Windows Rozpoznávanie reči.

Zobraziť všetko

Ako sa používa program Rozpoznávanie reči?

Ak chcete používať program Rozpoznávanie reči, musíte ho najprv nastaviť v počítači. Ďalšie informácie o príslušnom postupe sa nachádzajú v téme Nastavenie programu Rozpoznávanie reči. Po nastavení programu Rozpoznávanie reči musíte používať jednoduché krátke príkazy. V nasledujúcej tabuľke je uvedených niekoľko najčastejšie používaných príkazov.

Otvorenie programu Rozpoznávanie reči

  1. Otvorte okno Rozpoznávanie reči kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Všetky programy, kliknutím na položku Príslušenstvo, kliknutím na položku Zjednodušenia prístupu a následným kliknutím na položku Windows Rozpoznávanie reči.

  2. Povedzte „začať počúvať“ alebo kliknite na tlačidlo Mikrofón, čím sa spustí režim počúvania.

Poznámka

  • Rozpoznávanie reči je k dispozícii iba v angličtine, francúzštine, španielčine, nemčine, japončine, zjednodušenej čínštine a tradičnej čínštine.

Bežné príkazy v programe Rozpoznávanie reči

Najčastejšie používané príkazy

V nasledujúcej tabuľke je uvedených niekoľko najčastejšie používaných príkazov v programe Rozpoznávanie reči. Slová vyznačené kurzívou naznačujú, že namiesto vzorového slova alebo frázy môžete povedať množstvo iných slov.

Úloha Vyslovené slová
Úloha

Kliknúť na položku vyslovením jej názvu

Vyslovené slová

Kliknúť na Súbor; Spustiť; Zobraziť

Úloha

Kliknúť na položku

Vyslovené slová

Kliknúť na Kôš; Kliknúť na Počítač; Kliknúť na názov súboru

Úloha

Dvakrát kliknúť na položku

Vyslovené slová

Dvakrát kliknúť na Kôš; Dvakrát kliknúť na Počítač; Dvakrát kliknúť na názov súboru

Úloha

Prepnúť na otvorený program

Vyslovené slová

Prepnúť na Skicár; Prepnúť na WordPad; Prepnúť na názov programu; Prepnúť aplikáciu

Úloha

Posúvať v jednom smere

Vyslovené slová

Posunúť nahor; posunúť nadol; posunúť doľava; posunúť doprava

Úloha

Vložiť do dokumentu nový odsek alebo nový riadok

Vyslovené slová

Nový odsek; nový riadok

Úloha

Vybrať slovo v dokumente

Vyslovené slová

Vybrať „slovo“

Úloha

Vybrať a opraviť slovo

Vyslovené slová

Opraviť „slovo“

Úloha

Vybrať a odstrániť určité slová

Vyslovené slová

Odstrániť „slovo“

Úloha

Zobraziť zoznam použiteľných príkazov

Vyslovené slová

Čo môžem povedať?

Úloha

Aktualizovať zoznam dostupných rečových príkazov

Vyslovené slová

Obnoviť rečové príkazy

Úloha

Spustiť počúvanie na počítači

Vyslovené slová

Začať počúvať

Úloha

Zastaviť počúvanie na počítači

Vyslovené slová

Prestať počúvať

Úloha

Presunúť panel mikrofónu programu Rozpoznávanie reči

Vyslovené slová

Odsunúť rozpoznávanie reči

Úloha

Minimalizovať panel mikrofónu

Vyslovené slová

Minimalizovať panel mikrofónu

Úloha

Zobraziť obsah programu Pomoc a technická podpora systému Windows týkajúci sa konkrétnych úloh

Vyslovené slová

Ako vykonať niečo?

Ak poviete napríklad „Ako nainštalujem tlačiareň?“, zobrazí sa zoznam tém Pomocníka.

Tento príkaz je k dispozícii len vtedy, ak používate program Rozpoznávanie reči pre americkú angličtinu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Nastavenie možností reči.

Diktovanie

Príkazy pri práci s textom

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príkazy používané v programe Rozpoznávanie reči pri práci s textom. Slová vyznačené kurzívou naznačujú, že namiesto vzorového slova alebo frázy môžete povedať množstvo iných slov.

Úloha Vyslovené slová
Úloha

Vložiť nový riadok do dokumentu

Vyslovené slová

Nový riadok

Úloha

Vložiť nový odsek do dokumentu

Vyslovené slová

Nový odsek

Úloha

Vložiť zarážku tabulátora

Vyslovené slová

Tabulátor

Úloha

Vložiť samotné slovo označujúce nasledujúci príkaz (napríklad slovo „čiarka“ namiesto tohto interpunkčného znamienka)

Vyslovené slová

Samotné slovo

Úloha

Vložiť číslo vo forme číslice

Vyslovené slová

Číslica číslo

Úloha

Umiestniť kurzor pred určité slovo

Vyslovené slová

Ísť na „slovo“

Úloha

Umiestniť kurzor za určité slovo

Vyslovené slová

Ísť za „slovo“

Úloha

Nevložiť medzeru pred nasledujúce slovo

Vyslovené slová

Bez medzery

Úloha

Ísť na začiatok vety, v ktorej je kurzor

Vyslovené slová

Ísť na začiatok vety

Úloha

Ísť na začiatok odseku, v ktorom je kurzor

Vyslovené slová

Ísť na začiatok odseku

Úloha

Ísť na začiatok dokumentu

Vyslovené slová

Ísť na začiatok dokumentu

Úloha

Ísť na koniec vety, v ktorej je kurzor

Vyslovené slová

Ísť na koniec vety

Úloha

Prejsť na koniec odseku, v ktorom sa nachádza kurzor

Vyslovené slová

Ísť na koniec odseku

Úloha

Ísť na koniec aktuálneho dokumentu

Vyslovené slová

Ísť na koniec dokumentu

Úloha

Vybrať slovo v aktuálnom dokumente

Vyslovené slová

Vybrať slovo

Úloha

Vybrať slová v aktuálnom dokumente

Vyslovené slová

Vybrať „rozsah slov“; vybrať „slovo“„slovo“

Úloha

Vybrať celý text aktuálneho dokumentu

Vyslovené slová

Vybrať všetko

Úloha

Vybrať počet slov pred pozíciou kurzora

Vyslovené slová

Vybrať 20 predchádzajúcich slov; Vybrať 10 predchádzajúcich slov

Úloha

Vybrať počet slov za pozíciou kurzora

Vyslovené slová

Vybrať 20 nasledujúcich slov; Vybrať 10 nasledujúcich slov

Úloha

Vybrať posledný diktovaný text

Vyslovené slová

Vybrať tento text

Úloha

Zrušiť výber na obrazovke

Vyslovené slová

Zrušiť výber

Úloha

Napísať slovo s veľkým začiatočným písmenom

Vyslovené slová

Veľké začiatočné písmeno slovo

Úloha

Zmeniť všetky písmená v slove na veľké

Vyslovené slová

Všetky písmená veľké slovo

Úloha

Zmeniť všetky písmená v slove na malé

Vyslovené slová

Všetky písmená malé slovo

Úloha

Zmeniť istý počet nasledujúcich slov na veľké písmená

Vyslovené slová

Zmeniť nasledujúcich 10 slov na veľké písmená

Úloha

Zmeniť istý počet nasledujúcich slov na malé písmená

Vyslovené slová

Zmeniť nasledujúcich 10 slov na malé písmená

Úloha

Odstrániť predchádzajúcu vetu

Vyslovené slová

Odstrániť predchádzajúcu vetu

Úloha

Odstrániť nasledujúcu vetu

Vyslovené slová

Odstrániť nasledujúcu vetu

Úloha

Odstrániť predchádzajúci odsek

Vyslovené slová

Odstrániť predchádzajúci odsek

Úloha

Odstrániť nasledujúci odsek

Vyslovené slová

Odstrániť nasledujúci odsek

Úloha

Odstrániť vybratý alebo posledný diktovaný text

Vyslovené slová

Odstrániť tento text

Klávesy klávesnice

Príkazy pre klávesy klávesnice

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príkazy používané v programe Rozpoznávanie reči na stláčanie klávesov klávesnice. Slová vyznačené kurzívou naznačujú, že namiesto vzorového slova alebo frázy môžete povedať množstvo iných slov.

Úloha Vyslovené slová
Úloha

Stlačiť kláves na klávesnici

Vyslovené slová

Stlačiť kláves klávesnice; Stlačiť a; Stlačiť veľké b; Stlačiť Shift plus a; Stlačiť Ctrl plus a

Úloha

Stlačiť určité klávesy klávesnice bez predchádzajúceho vyslovenia slova „stlačiť“

Vyslovené slová

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page down; Home; End; Tab

Poznámky

  • Na vyslovenie názvov klávesov klávesnice, ktoré majú byť stlačené, môžete použiť aj fonetickú abecedu ICAO\NATO. Napríklad na stlačenie klávesu „a“ môžete vysloviť „stlačiť alfa“ alebo môžete povedať „stlačiť bravo“, keď sa má stlačiť kláves „b“.

  • Program Rozpoznávanie reči pracuje pri stláčaní klávesov klávesnice iba s latinskou abecedou.

Interpunkčné znamienka a špecifické znaky

Príkazy na zadávanie interpunkčných znamienok a špecifických znakov

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príkazy používané v programe Rozpoznávanie reči na zadávanie interpunkčných znamienok a špecifických znakov. Slová vyznačené kurzívou naznačujú, že namiesto vzorového slova alebo frázy môžete povedať množstvo iných slov.

Zobrazený znak Vyslovené slová
Zobrazený znak

,

Vyslovené slová

Čiarka

Zobrazený znak

;

Vyslovené slová

Bodkočiarka

Zobrazený znak

.

Vyslovené slová

Bodka;

Zobrazený znak

:

Vyslovené slová

Dvojbodka

Zobrazený znak

Vyslovené slová

Počiatočná dvojitá úvodzovka; Počiatočná úvodzovka

Zobrazený znak

Vyslovené slová

Koncové úvodzovky

Zobrazený znak

'

Vyslovené slová

Apostrof

Zobrazený znak

Vyslovené slová

Úvodná jednoduchá úvodzovka

Zobrazený znak

Vyslovené slová

Koncová jednoduchá úvodzovka

Zobrazený znak

>

Vyslovené slová

Znak „väčšie ako“

Zobrazený znak

<

Vyslovené slová

Znak „menšie ako“

Zobrazený znak

/

Vyslovené slová

Lomka

Zobrazený znak

\

Vyslovené slová

Spätná lomka

Zobrazený znak

~

Vyslovené slová

Vlnovka

Zobrazený znak

@

Vyslovené slová

Zavináč

Zobrazený znak

!

Vyslovené slová

Výkričník

Zobrazený znak

?

Vyslovené slová

Otáznik

Zobrazený znak

#

Vyslovené slová

Symbol čísla; Symbol libry

Zobrazený znak

$

Vyslovené slová

Symbol dolára

Zobrazený znak

%

Vyslovené slová

Percento

Zobrazený znak

^

Vyslovené slová

Vsuvka

Zobrazený znak

(

Vyslovené slová

Úvodná zátvorka

Zobrazený znak

)

Vyslovené slová

Koncová zátvorka

Zobrazený znak

_

Vyslovené slová

Podčiarnik

Zobrazený znak

-

Vyslovené slová

Pomlčka; mínus; rozdeľovník

Zobrazený znak

Vyslovené slová

Krátka pomlčka

Zobrazený znak

Vyslovené slová

Dlhá pomlčka

Zobrazený znak

=

Vyslovené slová

Znak „rovná sa“

Zobrazený znak

+

Vyslovené slová

Znak „plus“

Zobrazený znak

{

Vyslovené slová

Úvodná vlnitá zátvorka

Zobrazený znak

}

Vyslovené slová

Koncová vlnitá zátvorka

Zobrazený znak

[

Vyslovené slová

Úvodná hranatá zátvorka

Zobrazený znak

]

Vyslovené slová

Koncová hranatá zátvorka

Zobrazený znak

|

Vyslovené slová

Zvislá čiara

Zobrazený znak

:-)

Vyslovené slová

Usmiata tvár

Zobrazený znak

:-(

Vyslovené slová

Zamračená tvár

Zobrazený znak

;-)

Vyslovené slová

Žmurkajúca tvár

Zobrazený znak

Vyslovené slová

Obchodná značka

Zobrazený znak

¾

Vyslovené slová

Znak troch štvrtín

Zobrazený znak

¼

Vyslovené slová

Znak jednej štvrtiny

Zobrazený znak

½

Vyslovené slová

Znak jednej polovice

Zobrazený znak

£

Vyslovené slová

Znak libry šterlingov

Zobrazený znak

&

Vyslovené slová

Ampersand; Znak „and“

Zobrazený znak

*

Vyslovené slová

Hviezdička

Zobrazený znak

//

Vyslovené slová

Dvojitá lomka

Zobrazený znak

`

Vyslovené slová

Úvodný anglický apostrof

Zobrazený znak

<

Vyslovené slová

Úvodná lomená zátvorka

Zobrazený znak

>

Vyslovené slová

Koncová lomená zátvorka

Zobrazený znak

±

Vyslovené slová

Znak „plus-mínus“

Zobrazený znak

«

Vyslovené slová

Úvodné lomené úvodzovky

Zobrazený znak

»

Vyslovené slová

Koncové lomené úvodzovky

Zobrazený znak

×

Vyslovené slová

Znak násobenia

Zobrazený znak

÷

Vyslovené slová

Znak delenia

Zobrazený znak

¢

Vyslovené slová

Symbol centa

Zobrazený znak

¥

Vyslovené slová

Symbol jenu

Zobrazený znak

§

Vyslovené slová

Paragraf

Zobrazený znak

©

Vyslovené slová

Symbol autorských práv

Zobrazený znak

®

Vyslovené slová

Registrovaná známka

Zobrazený znak

°

Vyslovené slová

Stupeň

Zobrazený znak

Vyslovené slová

Symbol odseku

Zobrazený znak

Vyslovené slová

Tri bodky

Zobrazený znak

ƒ

Vyslovené slová

Symbol funkcie

Ovládacie prvky

Príkazy na použitie bežných ovládacích prvkov

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príkazy na používanie programu Rozpoznávanie reči na realizáciu úloh v systéme Windows. Slová vyznačené kurzívou naznačujú, že namiesto vzorového slova alebo frázy môžete povedať množstvo iných slov.

Úloha Vyslovené slová
Úloha

Kliknúť na položku vyslovením jej názvu

Vyslovené slová

Súbor; Upraviť; Zobraziť; Uložiť; Tučné

Úloha

Kliknúť na položku

Vyslovené slová

Kliknúť na Súbor; Kliknúť na Tučné; Kliknúť na Uložiť; Kliknúť na Zavrieť

Úloha

Dvakrát kliknúť na položku

Vyslovené slová

Dvakrát kliknúť na Počítač; Dvakrát kliknúť na Kôš; Dvakrát kliknúť na názov priečinka

Úloha

Kliknúť na položku pravým tlačidlom myši

Vyslovené slová

Kliknúť pravým tlačidlom na Počítač; Kliknúť pravým tlačidlom na Kôš; Kliknúť pravým tlačidlom na názov priečinka

Úloha

Minimalizovať všetky okná a zobraziť pracovnú plochu

Vyslovené slová

Zobraziť pracovnú plochu

Úloha

Kliknúť na prvok, ktorého názov nepoznáte

Vyslovené slová

Zobraziť čísla (Na obrazovke sa zobrazia čísla pre každú zobrazenú položku aktívneho okna. Ak chcete kliknúť na položku, vyslovte jej číslo.)

Úloha

Kliknúť na očíslovaný prvok

Vyslovené slová

19 OK; 5 OK

Úloha

Dvakrát kliknúť na očíslovaný prvok

Vyslovené slová

Dvakrát kliknúť na 19; Dvakrát kliknúť na 5

Úloha

Kliknúť na očíslovaný prvok pravým tlačidlom myši

Vyslovené slová

Kliknúť pravým tlačidlom na 19; Kliknúť pravým tlačidlom na 5

Windows

Príkazy pri práci s oknami

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príkazy používané v programe Rozpoznávanie reči pri práci s oknami a programami. Slová vyznačené kurzívou naznačujú, že namiesto vzorového slova alebo frázy môžete povedať množstvo iných slov.

Úloha Vyslovené slová
Úloha

Otvoriť program

Vyslovené slová

Otvoriť program Skicár; Otvoriť program WordPad; Otvoriť názov programu

Úloha

Prepnúť na otvorený program

Vyslovené slová

Prepnúť na Skicár; Prepnúť na WordPad; Prepnúť na názov programu; Prepnúť aplikáciu

Úloha

Zatvoriť program

Vyslovené slová

Zatvoriť; Zatvoriť Skicár; Zatvoriť Dokumenty

Úloha

Minimalizovať

Vyslovené slová

Minimalizovať; Minimalizovať Skicár; Minimalizovať Dokumenty

Úloha

Maximalizovať

Vyslovené slová

Maximalizovať; Maximalizovať Skicár; Maximalizovať Dokumenty

Úloha

Obnoviť

Vyslovené slová

Obnoviť; Obnoviť Skicár; Obnoviť Dokumenty

Úloha

Vystrihnúť

Vyslovené slová

Vystrihnúť

Úloha

Kopírovať

Vyslovené slová

Kopírovať

Úloha

Prilepiť

Vyslovené slová

Prilepiť

Úloha

Odstrániť

Vyslovené slová

Odstrániť

Úloha

Vrátiť akciu späť

Vyslovené slová

Vrátiť akciu späť; vrátiť späť

Úloha

Posúvať v jednom smere

Vyslovené slová

Posunúť nahor; posunúť nadol; posunúť doprava; posunúť doľava

Úloha

Posunúť ďalej o určitý počet strán

Vyslovené slová

Posunúť nadol o 2 strany; Posunúť nahor o 10 strán

Úloha

Posunúť ďalej o určitý počet iných jednotiek

Vyslovené slová

Posunúť nahor o 5; Posunúť nadol o 7

Úloha

Vstúpiť do poľa vo formulári alebo programe

Vyslovené slová

Prejsť na „názov poľa“; prejsť do poľa Predmet; prejsť do poľa Adresa; prejsť do poľa Kópia

Kliknutie na ľubovoľné miesto na obrazovke

Príkazy na kliknutie na ľubovoľné miesto na obrazovke

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príkazy používané v programe Rozpoznávanie reči na kliknutie na ľubovoľné miesto na obrazovke. Slová vyznačené kurzívou naznačujú, že namiesto vzorového slova alebo frázy môžete povedať množstvo iných slov.

Úloha Vyslovené slová
Úloha

Zobraziť mriežku myši

Vyslovené slová

Mriežka myši

Úloha

Presunúť ukazovateľ myši do stredu štvorca na mriežke myši

Vyslovené slová

Číslo – alebo čísla – štvorca; 1; 7; 9; 1, 7, 9

Úloha

Kliknúť na štvorec na mriežke myši

Vyslovené slová

Kliknúť na „číslo štvorca“

Úloha

Vybrať prvok a presunúť ho pomocou mriežky myši

Vyslovené slová

Číslo – alebo čísla – štvorca, v ktorom sa zobrazuje daná položka; 3, 7, 9 (nasledované) označením

Úloha

Vybrať oblasť, do ktorej chcete prvok presunúť pomocou mriežky myši

Vyslovené slová

Číslo – alebo čísla – štvorca, do ktorého sa má položka presunúť; 4, 5, 6 (nasledované) kliknutímPotrebujete ďalšiu pomoc?