Povolenie komunikácie programu prostredníctvom brány Windows Firewall


Na základe predvoleného nastavenia je väčšina programov blokovaná bránou Windows Firewall, aby sa zvýšilo zabezpečenie počítača. Niektoré programy vyžadujú, aby ste im povolili komunikovať cez bránu firewall a umožnili im tak pracovať správne.

Pozrite si toto video a naučte sa povoliť komunikáciu programu prostredníctvom brány Windows Firewall. (1:12)

Povolenie komunikácie programu prostredníctvom brány Windows Firewall

  1. Ak chcete otvoriť bránu Windows Firewall, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text firewall a potom kliknite na položku Windows Firewall.

  2. Na ľavej table kliknite na položku Povoliť program alebo funkciu v bráne Windows Firewall.

    Obrázok ľavej tably okna Windows Firewall v okne Ovládací panel
    Ľavá tabla brány Windows Firewall
  3. Kliknite na možnosť Zmeniť nastavenie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  4. Začiarknite políčko vedľa programu, ktorý chcete povoliť, vyberte sieťové umiestnenia, pre ktoré chcete povoliť komunikáciu, a kliknite na tlačidlo OK.

Upozornenie

Ďalšie informácie o otváraní portov v bráne Windows Firewall nájdete v téme Otvorenie portu v bráne Windows Firewall.

Ak sa pri komunikácii počítača s ostatnými počítačmi cez bránu Windows Firewall vyskytli problémy, môžete na automatické vyhľadanie a opravu niektorých bežných problémov použiť Poradcu pri riešení problémov s prichádzajúcimi pripojeniami.

Ak chcete otvoriť Poradcu pri riešení problémov s prichádzajúcimi pripojeniami, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text riešenie problémov a potom kliknite na položku Riešenie problémov. Kliknite na položku Zobraziť všetko a potom kliknite na položku Prichádzajúce pripojenia.

Informácie o rozšírenom riešení problémov s bránou Firewall sa nachádzajú v téme Sprievodca riešením problémov brány Windows Firewall s rozšíreným zabezpečením: diagnostika a nástroje a v téme Riešenie problémov s nastavením brány Windows Firewall v systéme Windows XP s balíkom Service Pack 2 pre pokročilých používateľov.