Komprimovanie a dekomprimovanie súborov (ZIP súbory)


Komprimované súbory zaberajú menej ukladacieho priestoru a dajú sa rýchlejšie prenášať do iných počítačov ako nekomprimované súbory. S komprimovanými súbormi a priečinkami môžete pracovať rovnako ako s nekomprimovanými súbormi. Môžete dokonca skombinovať viaceré súbory do jedného skomprimovaného priečinka. Tým sa zjednoduší zdieľanie skupiny súborov.

Pozrite si toto video a naučte sa komprimovať a dekomprimovať súbory. (1:18)
Zobraziť všetko

Komprimovanie (alebo zbalenie do súboru ZIP) súboru alebo priečinka

 1. Vyhľadajte súbor alebo priečinok, ktorý chcete komprimovať.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok, ukážte na položku Odoslať kam a potom kliknite na položku Komprimovaný priečinok (ZIP).

  V rovnakom umiestnení sa vytvorí nový skomprimovaný priečinok. Ak ho chcete premenovať, kliknite naň pravým tlačidlom myši, kliknite na položku Premenovať a potom zadajte nový názov.

Extrahovanie (alebo rozbalenie zo súboru ZIP) súborov alebo priečinkov z komprimovaného priečinka

 1. Vyhľadajte komprimovaný priečinok, z ktorého chcete extrahovať súbory alebo priečinky.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete extrahovať jeden súbor alebo priečinok, otvorte komprimovaný priečinok dvojitým kliknutím. Potom súbor alebo priečinok presuňte myšou z komprimovaného priečinka na nové miesto.

  • Ak chcete extrahovať celý obsah komprimovaného priečinka, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, kliknite na položku Extrahovať všetky a potom postupujte podľa pokynov.

Poznámky

 • Ak do komprimovaného súboru pridáte šifrované súbory, po rozbalení už nebudú šifrované. Výsledkom môže byť nežiaduce odhalenie osobných a citlivých informácií. Z tohto dôvodu by ste sa mali vyhnúť komprimovaniu šifrovaných súborov.

 • Niektoré typy súborov, ako sú napríklad obrázky vo formáte JPEG, už sú komprimované. Ak skomprimujete viaceré obrázky JPEG do priečinka, celková veľkosť daného priečinka bude približne rovnaká ako veľkosť pôvodnej kolekcie obrázkov. Ďalšie informácie o zmenšení obrázkov na odoslanie e-mailom sa nachádzajú v téme Odosielanie obrázkov v e-maile.

 • Ak ste už komprimovaný priečinok vytvorili a chcete doň pridať nový súbor alebo priečinok, presuňte súbory, ktoré chcete pridať, myšou do komprimovaného priečinka.Potrebujete ďalšiu pomoc?