Používatelia stolných počítačov vedia, že počítač sa neskladá iba z jednej časti. Počítač je v skutočnosti systém zložený z mnohých častí, ktoré navzájom spolupracujú. Viditeľné, fyzické časti, ktorých je možné sa dotknúť, sa spolu nazývajú hardvér. (Na druhej strane pojem softvér sa vzťahuje na inštrukcie alebo programy, ktoré riadia činnosť hardvéru.)

Na nasledujúcom obrázku je znázornený najbežnejší hardvér v systéme stolného počítača. Jednotlivé systémy môžu vyzerať odlišne, obsahujú však väčšinu týchto častí. Prenosný počítač má podobné časti, ktoré sú však spojené do jedného celku veľkosti zošita.

Obrázok systému stolného počítača
Systém stolného počítača

Podrobnosti o jednotlivých častiach

Systémová jednotka

Systémová jednotka je jadrom počítačového systému. Zvyčajne je to obdĺžniková skrinka umiestnená na stole alebo pod stolom. Táto skrinka obsahuje elektronické súčasti, ktoré spracovávajú informácie. Najdôležitejšou z týchto súčastí je procesor (CPU) alebo mikroprocesor, ktorý predstavuje „mozog“ počítača. Ďalšou súčasťou je pamäť s náhodným prístupom (RAM), do ktorej sa dočasne ukladajú informácie, ktoré používa procesor, keď je počítač zapnutý. Po vypnutí počítača sa informácie uložené v pamäti RAM vymažú.

Takmer všetky ostatné časti počítača sa k systémovej jednotke pripájajú pomocou káblov. Káble sa zasúvajú do špeciálnych portov (otvorov) zvyčajne na zadnej strane systémovej jednotky. Hardvér, ktorý nie je časťou systémovej jednotky, sa niekedy nazýva periférne zariadenie alebo zariadenie.

Obrázok systémovej jednotky
Systémová jednotka

Ukladací priestor

Počítač má niekoľko diskových jednotiek – zariadení, ktoré ukladajú informácie na kovové alebo plastové disky. Informácie uložené na disku sa zachovajú aj po vypnutí počítača.

Jednotka pevného disku

Jednotka pevného disku počítača ukladá informácie na pevný disk – pevnú platňu alebo súpravu platní s magnetickým povrchom. Keďže na pevné disky sa dá uložiť obrovské množstvo informácií, slúžia ako základný ukladací priestor a obsahujú takmer všetky programy a súbory. Jednotka pevného disku je zvyčajne umiestnená vnútri systémovej jednotky.

Obrázok pevného disku počítača
Jednotka pevného disku

Jednotky CD a DVD

Takmer všetky súčasné počítače majú jednotku CD alebo DVD, ktorá je zvyčajne umiestnená na prednej strane systémovej jednotky. Jednotky CD používajú na čítanie (získavanie) údajov z disku CD laser. Mnohé typy jednotiek CD dokážu tiež zapisovať (nahrávať) údaje na disky CD. Ak používate zapisovateľnú diskovú jednotku, môžete ukladať kópie súborov na prázdne disky CD. Jednotku CD je možné použiť aj na prehrávanie hudobných diskov CD na počítači.

Obrázok disku CD
Disk CD

Jednotky DVD majú rovnaké funkcie ako jednotky CD, ale navyše dokážu čítať disky DVD. Jednotka DVD umožňuje pozerať filmy na počítači. Mnohé typy jednotiek DVD dokážu nahrávať údaje na prázdne disky DVD.

Tip

  • Ak používate zapisovateľnú jednotku CD alebo DVD, pravidelne zálohujte (kopírujte) dôležité súbory na disky CD alebo DVD. V prípade zlyhania pevného disku takto predídete strate údajov.

Disketová jednotka

Disketové jednotky ukladajú informácie na pružné disky, ktoré sa taktiež nazývajú diskety. V porovnaní s diskami CD a DVD sa na diskety dá uložiť iba malé množstvo údajov. Taktiež informácie z nich sa načítavajú pomalšie a sú náchylnejšie na poškodenie. Preto sa disketové jednotky používajú menej ako v minulosti, hoci ich niektoré počítače stále obsahujú.

Obrázok diskety
Disketa

Prečo sa diskety nazývajú „pružnými diskami“? Napriek tomu, že vonkajšia časť je vyrobená z tvrdého plastu, je to iba obal. Disk, ktorý sa nachádza vo vnútri, je vyrobený z tenkého a ohybného vinylového materiálu.

Myš

Myš je malé zariadenie, ktoré sa používa na ukazovanie a výber položiek na obrazovke počítača. Hoci existujú myši rôznych tvarov, typická myš sa naozaj trochu podobá skutočnej myši. Je malá, oválna a k systémovej jednotke je pripojená dlhým drôtom, ktorý pripomína chvost. Niektoré novšie modely sú bezdrôtové.

Obrázok počítačovej myši
Myš

Myš má zvyčajne dve tlačidlá: primárne tlačidlo (zvyčajne ľavé tlačidlo) a sekundárne tlačidlo. Veľa myší má medzi tlačidlami aj koliesko, ktoré umožňuje plynulý posun medzi obrazovkami s informáciami.

Obrázok ukazovateľov myši
Ukazovatele myši

Keď používateľ posunie rukou myš, ukazovateľ na obrazovke sa posunie rovnakým smerom. (Vzhľad ukazovateľa sa môže meniť podľa umiestnenia na obrazovke.) Ak chcete vybrať položku, ukážte na ňu a potom kliknite primárnym tlačidlom (stlačte a uvoľnite tlačidlo). Ukazovanie a klikanie myšou je hlavným spôsobom interakcie s počítačom. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Používanie myši.

Klávesnica

Klávesnica sa používa najmä na zadávanie textu do počítača. Podobne ako klávesnica písacieho stroja má klávesy pre písmená a čísla, avšak obsahuje aj špeciálne klávesy:

  • Funkčné klávesy, ktoré sa nachádzajú v hornom riadku, vykonávajú rôzne funkcie podľa toho, kde sa používajú.

  • Numerická klávesnica, umiestnená na pravej strane väčšiny klávesníc, umožňuje rýchle zadávanie čísiel.

  • Navigačné klávesy, napríklad klávesy so šípkami, umožňujú posúvať polohu v rámci dokumentu alebo webovej stránky.

Obrázok klávesnice
Klávesnica

Klávesnica sa dá použiť aj na vykonávanie mnohých úloh, ktoré sa vykonávajú myšou. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Používanie klávesnice.

Monitor

Monitor zobrazuje informácie vo vizuálnej podobe použitím textu a grafických prvkov. Časť monitora, ktorá zobrazuje informácie, sa nazýva obrazovka. Podobne ako televízna obrazovka aj obrazovka počítača dokáže zobrazovať statické alebo pohyblivé obrázky.

Existujú dva základné typy obrazoviek: monitory CRT (katódová trubica) a novšie monitory LCD (displej z tekutých kryštálov). Obidva typy poskytujú ostrý obraz, avšak výhodou monitorov LCD je ich tenkosť a ľahkosť.

Obrázok monitora LCD a monitora CRT
Monitor LCD (vľavo), monitor CRT (vpravo)

Tlačiareň

Tlačiareň prenáša údaje z počítača na papier. Pre používanie počítača nie je tlačiareň nevyhnutná, umožňuje však tlačiť e-maily, pohľadnice, pozvánky, oznámenia a ďalšie materiály. Veľa používateľov taktiež oceňuje možnosť vytlačiť si doma svoje fotografie.

Dva základné typy tlačiarní sú atramentové tlačiarne a laserové tlačiarne. Atramentové tlačiarne sú najobľúbenejšími tlačiarňami pre domácnosť. Umožňujú tlačiť čiernobielo alebo farebne a pri použití špeciálneho papiera dokážu vytlačiť vysokokvalitné fotografie. Laserové tlačiarne sú rýchlejšie a všeobecne schopnejšie zvládnuť vysoké zaťaženie.

Obrázok atramentovej a laserovej tlačiarne
Atramentová tlačiareň (vľavo), laserová tlačiareň (vpravo)

Reproduktory

Reproduktory sa používajú na prehrávanie zvuku. Môžu byť zabudované do systémovej jednotky alebo pripojené pomocou káblov. Reproduktory umožňujú počúvať hudbu a zvukové efekty počítača.

Obrázok počítačových reproduktorov
Počítačové reproduktory

Modem

Modem slúži na pripojenie počítača k Internetu. Je to zariadenie, ktoré posiela a prijíma počítačové informácie prostredníctvom telefónnej linky alebo vysokorýchlostného kábla. Modemy môžu byť zabudované do systémovej jednotky, ale modemy s vyššou rýchlosťou sú zvyčajne samostatnými súčasťami.

Obrázok káblového modemu
Káblový modem


Potrebujete ďalšiu pomoc?