Prečo sa počítač nezapína a nevypína rýchlejšie?


Ak sa zdá, že sa počítač pomaly vypína (alebo vôbec) alebo sa pomaly spúšťa, alebo ak sa neprepína do režimov úspory energie, je možné, že program alebo ovládač zariadenia koliduje s nastavením napájania v systéme Windows. Pomocou možnosti Informácie o výkone a nástroje sa pokúste rozpoznať tieto programy alebo ovládače zariadení.

Kontrola problémov s výkonom

  1. Ak chcete otvoriť okno Informácie o výkone a nástroje, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Informácie o výkone a nástroje a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Informácie o výkone a nástroje.

  2. Na ľavej table kliknite na položku Rozšírené nástroje.

  3. V okne Rozšírené nástroje kliknite v časti Problémy s výkonom na ľubovoľný z uvedených problémov.

  4. V dialógovom okne sa zobrazia informácie o programoch alebo ovládačoch, ktoré spôsobujú problémy.

Zobraziť všetko

Ak program alebo ovládač spomaľuje spúšťanie počítača

Problém je možné vyriešiť vykonaním nasledujúcich krokov:

  • Správa programov, ktoré sa spúšťajú automaticky. Niektoré programy sa spúšťajú automaticky po spustení systému Windows. Ak sa súčasne otvára príliš veľa týchto programov, môže to spomaliť počítač. Ak chcete zrušiť automatické spúšťanie týchto programov a zlepšiť výkon, použite nástroj Windows Defender. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zastavenie automatického spustenia programu pri spustení systému Windows.

  • Ohľadom aktualizácie sa obráťte na výrobcu programu alebo ovládača. Novšia verzia programu môže problém vyriešiť.

Ak program alebo ovládač spomaľuje vypínanie počítača

Problém je možné vyriešiť vykonaním nasledujúcich krokov:

  • Pred vypnutím počítača zatvorte program. Je možné, že sa problém vyskytuje iba vtedy, keď je program spustený. Zatvorte program ešte pred vypnutím systému Windows a skontrolujte, si sa počítač správne vypne.

  • V súvislosti s aktualizáciou sa obráťte na výrobcu programu alebo ovládača. Novšia verzia programu môže problém vyriešiť.

Ak tieto možnosti nevyriešia problém, program alebo ovládač zrejme nie je kompatibilný so systémom Windows. Ak nainštalovaný program alebo zariadenie už nepoužívate, zvážte odstránenie zariadenia alebo odinštalovanie programu či ovládača.Potrebujete ďalšiu pomoc?