Pripojenie mikrofónu, prehrávača hudby alebo iného zvukového zariadenia k počítaču


K počítaču môžete pripojiť mikrofón, prenosný hudobný prehrávač alebo iné zvukové zariadenie pomocou jedného z konektorov na prednej, zadnej alebo bočnej strane počítača. Tieto konektory sú pripojené priamo k zvukovej karte alebo k zvukovému procesoru.

Väčšina stolných počítačov má najmenej jeden konektor vstupu zvuku na pripojenie hudobného prehrávača alebo iného zvukového zariadenia a jeden konektor výstupu zvuku na pripojenie reproduktorov. Tieto konektory sa zvyčajne nachádzajú na zadnej strane stolného počítača. Mnohé stolné počítače majú aj konektor pre mikrofón, ktorý sa často nachádza na prednej strane počítača.

Väčšina prenosných počítačov nemá konektor vstupu a výstupu zvuku, no zvyčajne má konektor pre mikrofón a slúchadlá, ktorý sa nachádza na prednej alebo bočnej strane prenosného počítača.

Obrázok zásuvky pre mikrofón, zásuvky pre vstup zvuku a zásuvky pre výstup zvuku
Konektory pre mikrofón, vstup a výstup na bežnom stolnom počítači

Ak zo zvukového zariadenia, ktoré ste zapojili do jedného z konektorov na počítači, nevychádza žiadny zvuk, skontrolujte, či konektor nie je stlmený. Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

Zobraziť všetko

Pripojenie hudobného prehrávača alebo iného zvukového zariadenia k stolnému počítaču

Po zapojení hudobného prehrávača alebo iného zvukového zariadenia do konektora vstupu zvuku a zapnutí zariadenia postupujte podľa nasledovných krokov:

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Zvuk, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text zvuk a potom kliknite na položku Zvuk.

 2. Kliknite na kartu Nahrávanie, kliknite na položku Vstup a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti.

 3. Kliknite na kartu Úrovne a uistite sa, že tlačidlo Stlmiť vyzerá takto Obrázok vypnutého tlačidla Stlmiť. Ak dané tlačidlo vyzerá takto Obrázok zapnutého tlačidla Stlmiť, kliknutím naň zapnite zvuk pre dané pripojenie a potom kliknite na tlačidlo Použiť.
 4. Kliknite na kartu Počúvať, začiarknite políčko Počúvať toto zariadenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámky

 • Ak nič nepočujete, uistite sa, že hlasitosť na zariadení nie je stlmená.

 • Hlasitosť vstupu zvuku môžete zmeniť aj na karte Úrovne. Vyberte jazdec v časti Vstup, jeho posunutím doprava alebo doľava zvýšte alebo znížte hlasitosť zvukového zariadenia a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pripojenie hudobného prehrávača alebo iného zvukového zariadenia k prenosnému počítaču

Ak je prenosný počítač vybavený konektorom vstupu zvuku, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov na pripojenie hudobného prehrávača k stolnému počítaču. Na pripojenie hudobného prehrávača alebo iného zvukového zariadenia však na väčšine prenosných počítačov budete musieť zariadenie zapojiť do konektora pre mikrofón. Postupujte nasledovne:

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Zvuk, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text zvuk a potom kliknite na položku Zvuk.

 2. Kliknite na kartu Nahrávanie, kliknite na položku Mikrofón a potom kliknite na možnosť Vlastnosti.

 3. Kliknite na kartu Počúvať, začiarknite políčko Počúvať toto zariadenie a potom kliknite na tlačidlo Použiť.

 4. Kliknite na kartu Úrovne a uistite sa, že tlačidlo Stlmiť vyzerá takto Obrázok vypnutého tlačidla Stlmiť. Ak dané tlačidlo vyzerá takto Obrázok zapnutého tlačidla Stlmiť, kliknutím naň zapnite zvuk pre dané pripojenie a potom kliknite na tlačidlo Použiť.
 5. Prehraním hudby alebo iných zvukov na zariadení otestujte hlasitosť reproduktorov počítača. Vyberte jazdec v časti Mikrofón, jeho posunutím doprava alebo doľava zvýšte alebo znížte hlasitosť zvukového zariadenia a potom kliknite na tlačidlo OK. Môžete tiež upraviť hlasitosť na zariadení.

  Poznámka

  • Ak v reproduktoroch počuť šum, skúste znížiť hlasitosť na hudobnom prehrávači aj na karte Úrovne. Konektor pre mikrofón je určený na príjem zvuku z mikrofónu, ktorý sa líši od zvuku vychádzajúceho z hudobného prehrávača.

Pripojenie mikrofónu k počítaču

Po zapojení mikrofónu do konektora pre mikrofón na počítači a jeho zapnutí (ak mikrofón má tlačidlo na zapnutie) postupujte podľa nasledovných krokov.

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Zvuk, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text zvuk a potom kliknite na položku Zvuk.

 2. Kliknite na kartu Nahrávanie, kliknite na položku Mikrofón a potom kliknite na možnosť Vlastnosti.

 3. Kliknite na kartu Úrovne a uistite sa, že tlačidlo Stlmiť vyzerá takto Obrázok vypnutého tlačidla Stlmiť. Ak dané tlačidlo vyzerá takto Obrázok zapnutého tlačidla Stlmiť, kliknutím naň zapnite zvuk pre dané pripojenie a potom kliknite na tlačidlo Použiť.
 4. (Voliteľné) Ak chcete zvuky mikrofónu počúvať na reproduktoroch alebo v slúchadlách, kliknite na kartu Počúvať, začiarknite políčko Počúvať toto zariadenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka

  • Hlasitosť vstupu zvuku môžete zmeniť na karte Úrovne. Vyberte jazdec v časti Vstup, jeho posunutím doprava alebo doľava zvýšte alebo znížte hlasitosť zvukového zariadenia a potom kliknite na tlačidlo OK. Tento krok vyskúšajte, ak z mikrofónu nepočuť žiadny zvuk.

  Obrázok dialógového okna Mikrofón – vlastnosti
  Dialógové okno Mikrofón – vlastnosti zobrazujúce zapnutý zvuk

Poznámka

 • Väčšinu prenosných hudobných prehrávačov možno namiesto priameho pripojenia k zvukovej karte počítača zapojiť aj do portu USB na počítači. Ak zariadenie pripojíte týmto spôsobom, a nie do konektora, systém Windows sa pokúsi dané zariadenie identifikovať a nainštalovať jeho ovládač. Budete tak môcť pomocou programu na prácu s hudbou alebo iného softvéru synchronizovať hudbu na zariadení. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Synchronizácia hudby, obrázkov, kontaktov a kalendárov s mobilným zariadením.Potrebujete ďalšiu pomoc?