Pripojenie počítača k doméne


Doména je skupina počítačov v sieti so spoločnými pravidlami a procedúrami, ktoré sú spravované ako jedna jednotka. Každá doména má jedinečný názov. Domény sa spravidla používajú v sieťach na pracoviskách. Na pripojenie počítača k doméne je potrebné poznať názov domény a mať v doméne platné používateľské konto.

 1. Ak chcete otvoriť okno Systém, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V časti Nastavenia názvu počítača, domény a pracovnej skupiny kliknite na tlačidlo Zmeniť nastavenie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Kliknite na kartu Názov počítača a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Sieťová identifikácia a použiť sprievodcu pripojením k doméne alebo pracovnej skupine, ktorý automatizuje proces pripojenia k doméne a vytvorenia doménového používateľského účtu na počítači.

 4. V oblasti Členstvo kliknite na položku Doména.

  Obrázok dialógového okna Zmena názvu počítača alebo domény
  Dialógové okno Zmena názvu počítača alebo domény
 5. Zadajte názov domény, ku ktorej sa chcete pripojiť, a kliknite na tlačidlo OK.

  Zobrazí sa výzva na zadanie svojho používateľského mena a hesla pre doménu.

  Po úspešnom pripojení k doméne sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača. Aby sa zmeny prejavili, vyžaduje sa reštart počítača.

Poznámka

 • Ak bol počítač pred pripojením k doméne členom pracovnej skupiny, odstráni sa z nej.



Potrebujete ďalšiu pomoc?