Ak sa chcete pripojiť na internet, budete potrebovať poskytovateľa internetových služieb (ISP) a určitý hardvér:

 • Poskytovateľ internetových služieb: Poskytovateľ internetových služieb je spoločnosť, ktorá poskytuje prístup na internet. Zmluvu s poskytovateľom internetových služieb môžete uzatvoriť rovnako ako pri objednávaní telefonických alebo verejných služieb. Poskytovateľmi internetových služieb sú zvyčajne telekomunikačné spoločnosti (poskytujúce optické pripojenie alebo DSL pripojenie) alebo poskytovatelia televíznych služieb (poskytujúci káblové alebo satelitné pripojenie).

 • Hardvér: V prípade širokopásmového pripojenia, napríklad DSL, optického alebo káblového pripojenia, budete potrebovať širokopásmový modem. Takýto modem môže byť súčasťou hardvérovej výbavy od vášho poskytovateľa internetových služieb po zaregistrovaní konta širokopásmového pripojenia alebo si možno bude potrebné prenajať alebo kúpiť modem samostatne. Ak plánujete zdieľať prístup na internet medzi viacerými počítačmi prostredníctvom domácej siete, budete potrebovať aj smerovač. (Niekedy sú modem a smerovač skombinované do jedného zariadenia.)

Zobraziť všetko

Používanie širokopásmového pripojenia

Po získaní poskytovateľa internetových služieb a pripojení hardvéru podľa pokynov od poskytovateľa internetových služieb ste sa už pravdepodobne pripojili na internet. Zistíte to tak, že otvoríte webový prehliadač a skúsite navštíviť niektorú webovú lokalitu. Ak sa webová lokalita nezobrazí, skúste toto:

 • Ak sa chcete pripojiť k sieti, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, prejdite kurzorom myši nahor a kliknite na položku Nastavenie) a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu siete (Ikona bezdrôtovej siete alebo Ikona káblovej siete). Ťuknite alebo kliknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripojiť.

Prečítajte si tému Prečo sa nedá pripojiť na internet?, ak problémy s pripojením na internet pretrvávajú.

Používanie mobilného širokopásmového pripojenia

Technológia mobilného širokopásmového pripojenia (nazývaná aj technológia WWAN – Wireless Wide Area Network) umožňuje pripojenie na internet v prípade nedostupnosti bežnej káblovej alebo bezdrôtovej siete. Na používanie mobilného širokopásmového pripojenia potrebujete hardvér (vstavaný alebo externý), ktorý funguje s mobilným širokopásmovým pripojením, a dátový balík od poskytovateľa mobilného širokopásmového pripojenia.

Zobraziť všetko

Prvé nastavenie širokopásmového mobilného pripojenia

 1. Aktivujte si SIM kartu (Subscriber Identity Module) a služby širokopásmového mobilného pripojenia pre danú SIM kartu. Potrebné informácie vám poskytne mobilný operátor alebo predajca zariadenia.

 2. Ak máte externé širokopásmové mobilné zariadenie, skontrolujte, či je správne pripojené k počítaču podľa pokynov výrobcu a či je zapnutý bezdrôtový prepínač. Bezdrôtový prepínač sa zvyčajne nachádza na prednej, bočnej alebo zadnej strane prenosného počítača alebo tabletu.

 3. Ak chcete zobraziť zoznam dostupných sietí, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, prejdite kurzorom myši nahor a kliknite na položku Nastavenie) a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu siete (Ikona bezdrôtovej siete alebo Ikona káblovej siete).

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom ťuknite alebo kliknite na názov mobilnej širokopásmovej siete.

  Poznámka

  • Na identifikáciu mobilnej siete možno bude potrebné zadať prístupový reťazec alebo názov prístupového bodu. Prístupový reťazec (pre zariadenia CDMA) alebo názov prístupového bodu (pre zariadenia GSM) by sa mal nachádzať v dokumentácii k SIM karte alebo k predplatnému.

 5. Zmeňte všetky požadované nastavenia pripojenia a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripojiť.

 6. Ak sa zobrazí výzva, vyberte alebo zadajte názov prístupového bodu (APN) alebo prístupový reťazec, meno používateľa, heslo a typ prihlasovacích údajov. (Tieto informácie nájdete v dokumentácii k mobilnému širokopásmovému hardvéru alebo k službe mobilného širokopásmového pripojenia.) Na tejto obrazovke si tiež môžete zakúpiť balík od poskytovateľa.

 7. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

Poznámky

 • Ak je vaša SIM karta zablokovaná, predvolený PIN kód nastavuje mobilný operátor. Keď je zariadenie uzamknuté, nedá sa používať a je potrebné odomknúť ho pomocou PIN kódu. Prečítajte si dokumentáciu dodanú so SIM kartou alebo s predplatným.

 • Zadanie troch nesprávnych PIN kódov môže mať za následok zablokovanie vášho konta, až kým od svojho mobilného operátora nezískate PUK kód na odblokovanie PIN kódu. Ak sa vaše konto zablokuje práve vtedy, keď ste pripojení, existujúce pripojenie sa ukončí.

 • V prípade problémov s pripojením na internet kontaktujte svojho mobilného operátora.

Pripojenie na internet (po nastavení pripojenia)

 1. Ak chcete zobraziť zoznam dostupných sietí, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, prejdite kurzorom myši nahor a kliknite na položku Nastavenie) a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu siete (Ikona bezdrôtovej siete alebo Ikona káblovej siete).

 2. Ťuknite alebo kliknite na názov širokopásmovej mobilnej siete a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripojiť.

Zmena vlastností profilu

Ak chcete zmeniť vlastnosti profilu pripojenia, napríklad názov prístupového bodu (APN), prístupový reťazec, meno používateľa, heslo alebo nastavenie automatického pripájania, postupujte takto:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť, ťuknite alebo kliknite na položku Pripojenia a potom ťuknite alebo kliknite na názov širokopásmovej mobilnej siete.

 3. Podľa potreby zmeňte názov prístupového bodu (APN) alebo prístupový reťazec, meno používateľa a heslo. (Tieto informácie nájdete v dokumentácii k mobilnému širokopásmovému hardvéru alebo k službe.)

Zmena nastavenia výberu siete

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom ťuknite alebo kliknite na názov mobilnej širokopásmovej siete.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadať.

 4. Ak chcete, aby Windows automaticky vybral sieť, vyberte položku Vybrať automaticky (odporúča sa). Ak chcete sieť vybrať sami, vyberte názov siete v zozname a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Registrovať.

  Poznámky

  • Ak povolíte roaming, operátor vám môže účtovať ďalšie poplatky.

  • Ak sa Windows nemôže pripojiť k zadanej sieti, vyberie sieť automaticky.
Potrebujete ďalšiu pomoc?