Pripojenie konta Microsoft k externým kontám

Ak máte konto webovej služby, napríklad služieb LinkedIn alebo Twitter, môžete ho pridať do svojho konta Microsoft. Tak možno medzi dvoma kontami zdieľať konkrétne informácie. Po pripojení konta Google môžete napríklad zobraziť e-mailové adresy svojich kontaktov z Googlu v aplikáciách Ľudia a Pošta. Spoločnosť Microsoft nebude zdieľať informácie spojené s vaším kontom Microsoft bez vášho povolenia.

To, ktoré kontá už sú pripojené, zistíte po prechode do svojho profilu konta Microsoft podľa ikon v pravom hornom rohu.

Stránka profilu kont s menším obrázkom zvýrazňujúcim ikony Pripojené k

Pridanie konta ku kontu Microsoft

  1. Prejdite do svojho profilu konta Microsoft a prihláste sa.

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať v pravom hornom rohu.

  3. Ťuknite alebo kliknite na konto, ktoré chcete pridať, a postupujte podľa pokynov na prihlásenie a pripojenie.

Spravovanie alebo odstránenie pripojeného konta

  1. Prejdite na svoj profil konta Microsoft a prihláste sa.

  2. Ikony vpravo hore znázorňujú kontá, ku ktorým ste už pripojení. Ťuknite alebo kliknite na to, ktoré chcete spravovať.

  3. Pomocou začiarkavacích políčok vyberte požadované nastavenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť. Ak chcete konto odstrániť, ťuknite alebo kliknite na položku Úplne odstrániť toto pripojenie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?