Pripojenie k inému počítaču pomocou programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy


Pomocou programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy sa môžete pripojiť k počítaču so systémom Windows z iného počítača so systémom Windows pripojeného k rovnakej sieti alebo k internetu. Môžete napríklad použiť všetky programy, súbory a sieťové zdroje pracovného počítača zo svojho domáceho počítača, a je to presne rovnaké, ako keby ste sedeli za svojím počítačom v práci.

Vzdialený počítač, ku ktorému sa chcete pripojiť, musí byť zapnutý, obsahovať sieťové pripojenie, mať zapnutú službu Vzdialená pracovná plocha, a ďalej je nevyhnutné mať sieťový prístup k vzdialenému počítaču (aj prostredníctvom Internetu) a povolenie na pripojenie. Ak chcete získať povolenie na pripojenie, musíte byť v zozname používateľov. Pred vytvorením pripojenia je vhodné vyhľadať názov počítača, ku ktorému sa pripájate, a skontrolovať, či sú cez jeho bránu firewall povolené pripojenia služby Vzdialená pracovná plocha.

Ak používateľské konto nevyžaduje zadanie hesla na prihlásenie, pred vytvorením pripojenia k vzdialenému počítaču budete musieť pridať heslo.

Pozrite si toto video a naučte sa sa pomocou programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy pripojiť k inému počítaču. (1:13)
Zobraziť všetko

Povolenie na vzdialené pripojenie v počítači, ku ktorému sa chcete pripojiť.

 1. Ak chcete otvoriť okno Systém, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Kliknite na položku Nastavenie vzdialeného prístupu. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Karta Vzdialené použitie v dialógovom okne Vlastnosti systému.
  Karta Vzdialené použitie v dialógovom okne Vlastnosti systému.
 3. V časti Vzdialená pracovná plocha vyberte jednu z troch možností.

 4. Kliknite na tlačidlo Vybrať používateľov.

  Ak ste v počítači prihlásení ako správca, vaše aktuálne používateľské konto sa automaticky pridá do zoznamu vzdialených používateľov a nasledujúce dva kroky môžete vynechať.

 5. V dialógovom okne Používatelia vzdialenej pracovnej plochy kliknite na príkaz Pridať.

 6. V dialógovom okne Používatelia alebo Skupiny – výber vykonajte nasledujúce kroky:

  • Ak chcete určiť miesto vyhľadávania, kliknite na tlačidlo Umiestnenia a vyberte umiestnenie, v ktorom chcete vyhľadávať.

  • V časti Zadajte názvy objektov, ktoré chcete vybrať zadajte meno používateľa, ktorého chcete pridať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Meno sa zobrazí v zozname používateľov v dialógovom okne Používatelia vzdialenej pracovnej plochy. Kliknite na tlačidlo OK a potom znovu kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • K počítaču, ktorý sa nachádza v režime spánku alebo dlhodobého spánku, sa nemôžete pripojiť. Skontrolujte, či je režim spánku alebo dlhodobého spánku na vzdialenom počítači nastavený na možnosť Nikdy. (Režim dlhodobého spánku nie je k dispozícii vo všetkých počítačoch.) Informácie o vykonaní týchto zmien sa nachádzajú v téme Zmena, vytvorenie alebo odstránenie plánu napájania (schémy napájania).

Vyhľadanie názvu vzdialeného počítača

 1. Vo vzdialenom počítači otvorte okno Systém tak, že kliknete na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart, pravým tlačidlom myši kliknete na položku Počítač a potom kliknete na položku Vlastnosti.
 2. V časti Nastavenia názvu počítača, domény a pracovnej skupiny môžete nájsť názov počítača, ako aj jeho úplný názov, ak sa počítač nachádza v doméne.

Názov počítača by vám mal vedieť poskytnúť aj správca siete.

Povolenie pripojení služby Vzdialená pracovná plocha cez bránu Windows Firewall

Ak máte problémy s pripojením, pripojenia služby Vzdialená pracovná plocha môže blokovať brána firewall. Nasleduje postup zmeny tohto nastavenia v počítači so systémom Windows. Ak používate inú bránu firewall, port pre vzdialenú pracovnú plochu (zvyčajne port 3389) musí byť otvorený.

 1. Vo vzdialenom počítači kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Systém a zabezpečenie.

 3. V časti Windows Firewall kliknite na položku Povoliť program v bráne Windows Firewall.

 4. Kliknite na tlačidlo Zmeniť nastavenia a potom začiarknite políčko vedľa textu Vzdialená pracovná plocha.

 5. Kliknutím na tlačidlo OK uložte zmeny.

Nastavenie hesla pre používateľské konto

Ak sa chcete pripojiť k inému počítaču pomocou služby Vzdialená pracovná plocha, vaše používateľské konto musí mať heslo.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položku Ovládací panel.

 2. Dvakrát kliknite na položku Používateľské kontá.

 3. V časti Používateľské kontá vyberte položku Zmeniť heslo systému Windows.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť heslo pre svoje konto a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Spustenie služby Vzdialená pracovná plocha v počítači, v ktorom chcete pracovať.

 1. Program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy môžete otvoriť kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy a v zozname výsledkov potom kliknite na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

 2. V časti Počítač zadajte názov počítača, ku ktorému sa chcete pripojiť, a potom kliknite na tlačidlo Pripojiť. (Namiesto názvu počítača môžete zadať aj adresu IP.)

Poznámky

 • Ak chcete nájsť skratku k programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy, kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart, na položku Všetky programy a potom kliknite na položku Príslušenstvo. Ak chcete rýchlo otvoriť program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy, kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte text mstsc a stlačte kláves Enter.
 • Ak v počítači presmerujete zariadenie, sprístupníte ho na použitie v relácii vzdialenej pracovnej plochy. Ak sa po kliknutí na tlačidlo Pripojiť a zadaní poverení zobrazí dialógové okno Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy, môžete presmerovať lokálne zariadenia a prostriedky, ako sú napríklad lokálne jednotky alebo Schránka. Kliknite na tlačidlo Podrobnosti a začiarknite políčka položiek, ktoré chcete presmerovať.

Ďalšie informácie o vzdialenej pracovnej ploche nájdete v téme Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy: najčastejšie otázky.Potrebujete ďalšiu pomoc?