Vybije sa batéria vždy v polovici dôležitej schôdze alebo uprostred dlhého letu? Aj pri použití tých najpokročilejších technológií má každá batéria prenosného počítača istú životnosť na jedno nabitie. Vtip je v tom, ako vyťažiť čo najviac z energie, ktorá je k dispozícii.

Je pravdepodobné, že už máte spôsob ako prenosnému počítaču vždy zaistiť napájanie. Možno máte doplnkovú batériu alebo napájací kábel, aby ste mohli prenosný počítač nabiť, keď bude poruke elektrická zásuvka. (Správny postup pri nabíjaní batérie si vždy prečítajte v pokynoch od jej výrobcu.)

Ak tieto postupy zlyhali, nižšie nájdete niektoré ďalšie spôsoby, ktoré môžu predĺžiť životnosť batérie počítača.

Obrázok tlačidla Prehrať Pozrieť video: Video: Saving power on the go (3:48)

Výber plánu napájania, ktorý znižuje spotrebu batérie

Plán napájania je kolekcia hardvéru a systémových nastavení, ktoré riadia napájanie počítača. V systéme Windows 7 sú k dispozícii dva predvolené plány:

 • Vyvážený. Keď je to potrebné, poskytuje plný výkon a vyšší jas obrazovky, a znižuje spotrebu energie, keď je počítač nečinný.

 • Šetrič energie. Najlepšia možnosť, ak chcete predĺžiť životnosť batérie. Nevýhody? Nižší výkon a slabší jas obrazovky.

Výrobca počítača môže poskytovať ďalšie plány.

Zobraziť všetko

Zmena plánu napájania

 1. Ikona indikátora stavu batérie sa nachádza v oblasti oznámení na paneli úloh systému Windows.

  Obrázok indikátora stavu batérie znázorňujúceho plány napájania
  Indikátor stavu batérie zobrazujúci plány napájania
 2. Vyberte jeden z predvolených plánov napájania: Vyvážený alebo Šetrič energie.

K dispozícii je tiež možnosť vytvárať si vlastné plány napájania. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena, vytvorenie alebo odstránenie plánu napájania (schémy napájania).

Zníženie jasu obrazovky

Obrazovka môže spotrebovať viac energie ako ostatné súčasti počítača, dokonca viac ako pevný disk a procesor. Na niektorých prenosných počítačoch je na zmenu jasu určené samostatné tlačidlo alebo otočný ovládací prvok. Či je prenosný počítač vybavený takýmto ovládacím prvkom si prečítajte v materiáloch dodaných s počítačom alebo na webovej lokalite výrobcu. Jas obrazovky sa dá upraviť aj v ovládacom paneli v okne Možnosti napájania.

Skrátenie času pred stmavením a vypnutím obrazovky systémom Windows

Keď nepoužívate prenosný počítač čo i len kratší čas, môžete batériu šetriť nastavením systému Windows na stmavenie a vypnutie obrazovky po určitom čase nečinnosti.

Nastavenie stmavenia a vypínania obrazovky systémom Windows

 1. Otvorte okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následným kliknutím na položku Možnosti napájania.

 2. Na stránke Vyberte plán napájania kliknite naľavo na položku Zvoliť, kedy sa má vypnúť obrazovka.

  Poznámka

  • Týmto postupom sa zmení iba nastavenie aktuálne používaného plánu. Ak chcete zmeniť nastavenie iného plánu, kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu vedľa plánu, ktorý chcete zmeniť.

 3. Na stránke Zmeniť nastavenia pre plán vyberte nastavenie obrazovky, ktoré chcete použiť pre tento plán napájania, keď je počítač napájaný z batérie a keď je zapojený do elektrickej siete.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Vypnutie alebo odstránenie nepoužívaných zariadení

Veľa zariadení USB spotrebúva energiu len tým, že sú pripojené. Ak používate myš USB, môžete znížiť spotrebu energie odpojením myši a používaním zariadenia touch pad alebo pera počítača Tablet PC. Ak používate disk USB flash, odpojte ho, keď ho nepoužívate.

Vypnutie kariet a integrovaných bezdrôtových zariadení osobného počítača

Tieto zariadenia tiež spotrebovávajú energiu. Ak ich nepotrebujete, vypnite ich.Potrebujete ďalšiu pomoc?