Určenie času, v ktorom môžu deti používať počítač


Ak je počítač pripojený k doméne, rodičovská kontrola nie je k dispozícii.

Môžete určiť hodiny, počas ktorých môžu vaše deti používať počítač. Hodiny, počas ktorých majú povolený prístup k počítaču, môžete nastaviť pre každý deň v týždni a zvyšný čas môžete zablokovať.

Pozrite si toto video a naučte sa nastaviť čas, počas ktorého môžu deti používať počítač. (1:30)

Určenie času, počas ktorého môžu deti používať počítač

  1. Ak chcete otvoriť Rodičovskú kontrolu, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, Ovládací panel a v časti Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny kliknite na položku Nastaviť rodičovskú kontrolu pre všetkých používateľov. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Kliknite na konto, pre ktoré chcete nastaviť časové obmedzenia.

  3. V časti Rodičovská kontrola kliknite na položku Zapnutá, presadiť aktuálne nastavenie.

  4. Kliknite na položku Časové obmedzenia.

  5. V mriežke kliknite na hodiny, počas ktorých chcete zablokovať alebo povoliť prístup k počítaču, a presuňte ich.

Ak chcete spustiť ďalšie video, kliknite na prepojenie Obrázok tlačidla PrehraťVideo: Using Parental Controls.

Ďalšie informácie o používaní rodičovskej kontroly sa nachádzajú v témach Čo je možné kontrolovať pomocou rodičovskej kontroly? a Výber hier, ktoré môžu deti hrať.Potrebujete ďalšiu pomoc?