Konverzia pevného disku alebo oblasti na formát FAT32


Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

Skôr, než začnete, nezabúdajte, že systém súborov FAT32 má svoje limity pre veľkosť. Nie je napríklad možné vytvoriť oblasť so systémom FAT32, ktorej veľkosť presahuje 32 GB. V oblasti so systémom FAT32 nemôžete ani uložiť súbor s veľkosťou presahujúcou 4 GB. Ak veľkosť oblasti, ktorú chcete formátovať, presahuje hodnotu 32 GB, formát NTFS bude vhodnejšou voľbou. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Konverzia pevného disku alebo oblasti na formát NTFS.

Ďalšie všeobecné informácie o formátovaní sa nachádzajú v téme Formátovanie diskov a jednotiek: najčastejšie otázky.

Upozornenie

 • Na konverziu oblasti alebo zväzku pevného disku z formátu NTFS na formát FAT32 je potrebné oblasť znovu naformátovať, čím sa odstránia všetky údaje, ktoré sú v nej uložené. Pred konverziou je potrebné zálohovať všetky údaje, ktoré chcete uchovať.

Zobraziť všetko

Určenie typu systému súborov použitého v oblasti

 1. Ak chcete otvoriť okno Počítač, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Počítač.

 2. V časti Jednotky pevného disku kliknite pravým tlačidlom myši na príslušnú jednotku a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Systém súborov používaný jednotkou je uvedený na karte Všeobecné v časti Systém súborov.

Formátovanie oblasti pevného disku pomocou systému súborov FAT32

 1. Otvorte okno Správa počítača kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie, kliknutím na položku Nástroje na správu a následným dvojitým kliknutím na položku Správa počítača. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Na ľavej table kliknite v časti Ukladací priestor na položku Správa diskov.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na oblasť, ktorú chcete naformátovať, a potom kliknite na položku Formátovať.

 4. V časti Systém súborov dialógového okna Formátovanie kliknite na položku FAT32, kliknite na tlačidlo OK a potom znova kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka

  • Ak veľkosť oblasti, ktorú chcete formátovať, presahuje hodnotu 32 GB, možnosť FAT32 sa nebude zobrazovať.Potrebujete ďalšiu pomoc?