Konverzia pevného disku alebo oblasti na formát NTFS


Systém súborov NTFS poskytuje lepší výkon a zabezpečenie údajov na pevných diskoch a v oblastiach alebo zväzkoch než systém súborov FAT, ktorý sa používa v niektorých starších verziách systému Windows. Ak máte oblasť, v ktorej sa používa starší systém súborov FAT16 alebo FAT32, nie je možné konvertovať ju na systém NTFS pomocou príkazu convert. Konverzia na systém NTFS nemý vplyv na údaje v oblasti.

Poznámky

  • Ak oblasť konvertujete na systém NTFS, nie je možné konvertovať ju späť na predchádzajúci systém. Ak chcete v oblasti znova používať systém súborov FAT, bude potrebné preformátovať ju, čím sa z nej vymažú všetky údaje.

  • Niektoré staršie verzie systému Windows nedokážu čítať údaje na lokálnych oblastiach so systémom NTFS. Ak na prístup k oblasti v počítači potrebujete staršiu verziu systému Windows, nekonvertujte ju na systém NTFS.

  • Hoci pravdepodobnosť poškodenia alebo straty údajov počas konverzie je minimálna, pred spustením konverzie by ste mali zálohovať všetky údaje v oblasti.

Konverzia pevného disku alebo oblasti na formát NTFS

  1. Zatvorte všetky otvorené programy, ktoré sú spustené v oblasti alebo logickej jednotke, ktorá sa má konvertovať.

  2. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy, kliknite na položku Príslušenstvo, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom kliknite na položku Spustiť ako správca. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
  3. Do príkazového riadka zadajte príkaz convert písmeno_jednotky: /fs:ntfs, kde písmeno_jednotky je písmeno jednotky, ktorú chcete konvertovať. Potom stlačte kláves Enter. Ak napríklad zadáte convert E: /fs:ntfs, jednotka E bude konvertovaná na formát NTFS.

  4. Zadajte názov zväzku, ktorý chcete konvertovať a potom stlačte kláves Enter. Je nutné použiť existujúci názov zväzku, v opačnom prípade sa konverzia zruší. Všetky dostupné zväzky je možné zobraziť v priečinku Počítač, ktorý sa nachádza v časti Jednotky pevného disku.

    Ak chcete otvoriť okno Počítač, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Počítač.

Ak konvertovaná oblasť obsahuje systémové súbory, k čomu by mohlo dôjsť v prípade konverzie pevného disku, na ktorý bol nainštalovaný operačný systém, bude potrebné reštartovať počítač, aby sa uskutočnila konverzia. Ak je disk takmer plný, proces konverzie nemusí byť úspešný. Ak sa zobrazí chybové hlásenie, pokúste sa odstrániť nepotrebné súbory alebo zálohovať súbory do iného umiestnenia, a tým uvoľniť miesto na pevnom disku.Potrebujete ďalšiu pomoc?