Odstránenie blikania monitora (frekvencia obnovovania)


Blikanie je problém, ktorý sa vyskytuje na monitoroch CRT. Monitory LCD (označované aj ako ploché displeje) týmto problémom netrpia.

Blikanie monitora CRT môže spôsobiť únavu očí a bolesti hlavy. Blikanie obrazovky môžete obmedziť alebo úplne odstrániť zvýšením frekvencie obnovovania obrazovky. Frekvencia obnovovania s hodnotou minimálne 75 Hz väčšinou spôsobuje menšie blikanie. (Keďže monitory LCD nespôsobujú blikanie, nie je na nich potrebné nastaviť vyššie hodnoty frekvencie obnovovania.) Ďalšie informácie o výbere frekvencie obnovovania, ktorá je pre váš monitor najvhodnejšia, nájdete v téme Najlepšie nastavenia obrazu monitora.

Ak chcete odstrániť blikanie, postupujte nasledovne:

  1. Otvorte okno Rozlíšenie obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel a následným kliknutím na položku Upraviť rozlíšenie obrazovky v časti Vzhľad a prispôsobenie.

  2. Kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

  3. Kliknite na kartu Monitor a potom v časti Frekvencia obnovovania obrazovky kliknite na požadovanú frekvenciu. Úprava nastavenia monitora sa prejaví s malým oneskorením. Ak chcete zmeny použiť, kliknite na tlačidlo Použiť. Ak zmeny nepoužijete v priebehu 15 sekúnd, obnoví sa pôvodné nastavenie frekvencie obnovovania.

Poznámky

  • Ak monitor CRT bliká, pred zmenou frekvencie obnovovania môže byť potrebné zmeniť rozlíšenie obrazovky. Čím vyššie je rozlíšenie, tým vyššiu frekvenciu obnovovania by ste mali nastaviť. Nie každé rozlíšenie obrazovky je však kompatibilné s každou frekvenciou obnovovania. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena rozlíšenia obrazovky.

  • Zmeny frekvencie obnovovania sa prejavia pri všetkých používateľoch prihlásených do počítača.Potrebujete ďalšiu pomoc?