Poškodené súbory: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa poškodených súborov.

Zobraziť všetko

Čo sú poškodené súbory?

Poškodené súbory sú súbory, ktoré už nepracujú správne. Tieto súbory môžu zahŕňať pravidelne používané súbory (napríklad obrázky, ktoré ste importovali z digitálneho fotoaparátu), ale aj systémové alebo programové súbory, ktoré pracujú na pozadí.

Čo mám robiť, ak narazím na poškodený súbor?

Väčšinu poškodených súborov nie je možné opraviť a mali by ste ich odstrániť alebo nahradiť. Niekedy však môžete poškodený súbor opraviť pomocou programu (alebo aspoň zachrániť niektoré údaje zo súboru). Niektoré programy tohto typu sú dostupné na webe.

Ak ide o systémový alebo programový súbor, môžete skontrolovať, či pevný disk neobsahuje chyby. Ak program na kontrolu chýb ohlási poškodené súbory, je možné, že systém Windows ich bude môcť opraviť. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zisťovanie chýb na disku.

Čo mám robiť, ak poškodený súbor nie je možné opraviť?

Súbor odstráňte alebo (ak ste predtým zálohovali pevný disk počítača) sa pokúste získať staršiu verziu súboru a nahraďte ňou poškodenú verziu. Ďalšie informácie o načítaní staršej verzie súboru sa nachádzajú v téme Predchádzajúce verzie súborov: Najčastejšie otázky.

Ak je poškodený dôležitý systémový alebo programový súbor, pravdepodobne bude potrebné preinštalovať program, ku ktorému je poškodený súbor priradený.

Ako možno predísť poškodeniu súborov?

Poškodenie súboru je veľmi zriedkavé. Zvyčajne sa to stáva, ak sa pri ukladaní súboru vyskytne určitý problém. Môže napríklad prestať reagovať program, ktorý súbor ukladá, alebo sa pri ukladaní súboru preruší napájanie počítača.

Pravdepodobnosť poškodenia súborov môžete znížiť zabezpečením napájania počítača pomocou ochrany proti prepätiu alebo neprerušiteľného zdroja napájania (UPS).

Nezabúdajte ani na správne vypínanie počítača. Tlačidlo napájania nedržte dlhšie, pretože sa tým systém Windows zvyčajne okamžite vypne. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Správne vypnutie počítačaPotrebujete ďalšiu pomoc?