Vytvorenie alebo zmena automatického zoznamu skladieb v prehrávači Windows Media Player


Automatický zoznam skladieb v prehrávači Windows Media Player je typ zoznamu skladieb, ktorý sa automaticky mení podľa zadaných kritérií. Tento zoznam sa tiež sám aktualizuje vždy, keď ho otvoríte. Ak napríklad máte určitého interpreta, ktorého radi počúvate, môžete vytvoriť automatický zoznam skladieb, ktorý automaticky pridá novú hudbu od daného interpreta, keď sa zobrazí v knižnici prehrávača. Automatické zoznamy skladieb môžete použiť na prehrávanie rôznych kombinácií hudobných súborov v knižnici prehrávača, na napaľovanie zoskupených položiek na disk CD alebo na vykonávanie synchronizácie s prenosným zariadením. V knižnici prehrávača môžete vytvoriť svoje vlastné automatické zoznamy skladieb, ako aj bežné zoznamy skladieb.

Ďalšie informácie o bežných zoznamoch skladieb sa nachádzajú v téme Vytvorenie alebo zmena bežného zoznamu skladieb v prehrávači Windows Media Player.

Pozrite si toto video a zistite, ako sa dá vytvoriť alebo zmeniť automatický zoznam skladieb v prehrávači Windows Media Player. (1:45)
Zobraziť všetko

Postup vytvorenia automatického zoznamu skladieb

Automatické zoznamy skladieb poskytujú veľkú flexibilitu pri vyhľadávaní, organizovaní a prehrávaní hudby, ktorú chcete počúvať, podľa nastavených kritérií.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača kliknite na šípku Obrázok šípky Vytvoriť zoznam skladieb  vpravo od položky Vytvoriť zoznam skladieb a potom kliknite na položku Vytvoriť automatický zoznam skladieb.
 3. Do poľa Názov automatického zoznamu skladieb zadajte názov zoznamu skladieb.

 4. Vyberte kritériá, ktoré chcete použiť pre automatický zoznam skladieb. Automatický zoznam skladieb s piesňami ohodnotenými 4 alebo 5 hviezdičkami nastavíte vykonaním nasledujúcich krokov:

  • V zozname kritérií zistite, či je zobrazená položka Hudba v mojej knižnici.

  • Kliknite na položku kliknutím pridajte kritériá a potom na položku Moje hodnotenie.

   Prehrávač automaticky pridá položku Je najmenej 4 hviezdičky. Po spustení bude zoznam skladieb obsahovať všetky hudobné súbory ohodnotené 4 a viacerými hviezdičkami.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Ak chcete odstrániť položku v zozname kritérií, kliknite na ňu, kliknite na tlačidlo Odstrániť a potom na tlačidlo OK.

Postup úpravy automatického zoznamu skladieb

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na zobrazenie Zoznamy skladieb na navigačnej table.

 3. Na table s podrobnosťami kliknite pravým tlačidlom na automatický zoznam skladieb Obrázok ikony automatického zoznamu skladieb, ktorý chcete upraviť, a potom kliknite na položku Upraviť.

Uloženie kópie automatického zoznamu skladieb ako bežného zoznamu skladieb

Obsah automatického zoznamu skladieb sa aktualizuje pri každom otvorení. Ak chcete zachovať aktuálny obsah v automatickom zozname skladieb, uložte jeho kópiu.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Na navigačnej table kliknite na zobrazenie Zoznamy skladieb.

 3. Ak nie je karta Prehrať na table so zoznamom otvorená, kliknite na kartu Prehrať. Ak sa na table so zoznamom už nachádzajú položky, môžete ich odstrániť kliknutím na položku Vymazať zoznam.

 4. Na table s podrobnosťami kliknite pravým tlačidlom na automatický zoznam skladieb Obrázok ikony automatického zoznamu skladieb, ktorý chcete uložiť, a potom kliknite na položku Pridať do a potom na položku Zoznam skladieb.
 5. Na table so zoznamom kliknite na položku Uložiť zoznam, zadajte názov zoznamu skladieb a stlačte kláves Enter.