Vytvorenie alebo zmena bežného zoznamu skladieb v prehrávači Windows Media Player


Zoznam skladieb je zoznam digitálnych mediálnych položiek, ktorý si vytvoríte a uložíte. Zoznamy skladieb predstavujú najlepší spôsob zoskupovania položiek, ktoré radi počúvate alebo často prezeráte. Môžete ich využiť aj na zoskupovanie položiek, ktoré chcete zapísať na disk CD alebo synchronizovať s prenosným zariadením. V prehrávači Windows Media Player sú k dispozícii dva typy zoznamov skladieb: automatické zoznamy skladieb a bežné zoznamy skladieb

Automatický zoznam skladieb je zoznam, ktorý sa priebežne automaticky aktualizuje na základe toho, aká hudba je v knižnici prehrávača, a obsahuje všetky zmeny mediálnych informácií. Ďalšie informácie o automatických zoznamoch skladieb sa nachádzajú v téme Vytvorenie alebo zmena automatického zoznamu skladieb v prehrávači Windows Media Player Bežný zoznam skladieb je uložený zoznam obsahujúci jeden alebo viac digitálnych mediálnych súborov, vrátane ľubovoľných kombinácií skladieb, videí alebo obrázkov v knižnici prehrávača.

Ďalšie informácie o knižnici prehrávača sa nachádzajú v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player

Pozrite si toto video a zistite, ako vytvoriť alebo zmeniť bežný zoznam skladieb v prehrávači Windows Media Player. (1:46)
Zobraziť všetko

Vytvorenie bežného zoznamu skladieb

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača otvorte v prípade potreby tablu so zoznamom kliknutím na kartu Prehráva sa.

  Ak chcete ešte pred vytvorením zoznamu skladieb vymazať tablu so zoznamom, kliknite na tlačidlo Vymazať zoznam

 3. Presuňte položky z tably s podrobnosťami myšou na tablu so zoznamom. Položky sa pridajú do nového zoznamu skladieb.

  Ak chcete vybrať viacero susediacich položiek v zozname, podržte počas vyberania stlačený kláves Shift. Ak chcete vybrať nesusediace položky, podržte počas vyberania stlačený kláves Ctrl.

 4. Ak chcete zmeniť usporiadanie položiek, presuňte ich myšou na table so zoznamom smerom nahor alebo nadol.

 5. Ak chcete zoznam uložiť, kliknite na položku Uložiť zoznam v hornej časti tably so zoznamom, zadajte názov zoznamu skladieb a stlačte kláves Enter.

  V predvolenom nastavení sa zoznamy skladieb ukladajú ako súbory s príponou .wpl v priečinku Zoznamy skladieb, ktorý sa nachádza v predvolenom ukladacom priečinku knižnice Hudba. Zoznamy skladieb môžete uložiť aj s príponami .m3u alebo .asx. Ak to chcete vykonať, kliknite na tlačidlo Možnosti zoznamuObrázok tlačidla možností zoznamu, potom na položku Uložiť zoznam ako a potom v dialógovom okne Uložiť vo formáte zmeňte príponu. Zoznam skladieb sa po uložení pridá do kategórie Zoznamy skladieb na navigačnej table.
  Ak chcete prehrať zoznam skladieb na table so zoznamom, kliknite na tlačidlo PrehraťObrázok tlačidla Prehrať.
 6. Ak budete chcieť niekedy v budúcnosti získať prístup do zoznamu skladieb, dvakrát kliknite na zobrazenie Zoznamy skladieb na navigačnej table, alebo zobrazenie rozbaľte kliknutím na šípku vedľa položky Zoznamy skladieb.

Úprava bežného zoznamu skladieb

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača otvorte v prípade potreby tablu so zoznamom kliknutím na kartu Prehráva sa.

 3. Na navigačnej table kliknite na šípku vedľa položky Zoznamy skladieb, ak chcete rozbaliť zobrazenie.

 4. Ak chcete, aby sa zoznam skladieb Obrázok ikony bežného zoznamu skladieb, ktorý chcete upraviť, zobrazil na table so zoznamom, dvakrát naň kliknite.
 5. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete odstrániť položku, kliknite na ňu pravým tlačidlom na table so zoznamom a potom kliknite na položku Odstrániť zo zoznamu.

   Ak chcete vybrať viacero susediacich položiek v zozname, podržte počas vyberania stlačený kláves Shift. Ak chcete vybrať nesusediace položky, podržte počas vyberania stlačený kláves Ctrl.

  • Ak chcete zmeniť usporiadanie položiek, presuňte ich myšou na table so zoznamom smerom nahor alebo nadol.

  • Ak chcete spustiť náhodné prehrávanie celého zoznamu, kliknite na tlačidlo Možnosti zoznamuObrázok tlačidla možností zoznamu v hornej časti tably so zoznamom a potom kliknite na položku Náhodný výber v zozname.
  • Ak chcete pridať položky, vyhľadajte ich pomocou navigačnej tably a tably s podrobnosťami a potom ich presuňte myšou na tablu so zoznamom.

 6. Po dokončení úprav uložte zoznam skladieb kliknutím na položku Uložiť zoznam v hornej časti tably so zoznamom a zadaním názvu pre zoznam skladieb.

Nastavenie vynechávania položiek v zozname skladieb

Prehrávač zaznamenáva skladby vynechané pri prehrávaní zoznamu. Takto môžete jednoduchým spôsobom upravovať zoznam skladieb vytvorený napríklad službou prihlásenia na odber hudby alebo iným používateľom tak, aby obsahoval iba vaše obľúbené položky.

Pri ukladaní zoznamu s vynechanými položkami ako zoznamu skladieb zobrazí prehrávač výzvu na odstránenie alebo ponechanie vynechaných položiek v zozname skladieb. Výzvu môžete kedykoľvek vypnúť. Prehrávač môžete nastaviť aj tak, aby sa pri opakovanom prehrávaní vynechané položky neprehrávali. V takom prípade sa vynechané položky zobrazia na table so zoznamom sivou farbou.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača otvorte v prípade potreby tablu so zoznamom kliknutím na kartu Prehráva sa.

 3. Prehrajte zoznam skladieb.

 4. Ak chcete položku preskočiť, kliknite počas prehrávania položky na tlačidlo ĎalejObrázok tlačidla Ďalej.
 5. Ak chcete vynechané položky odstrániť z uloženého zoznamu, postupujte nasledovne:

  1. Kliknite v hornej časti tably so zoznamom na tlačidlo Možnosti zoznamuObrázok tlačidla možností zoznamu a potom kliknite na položku Uložiť zoznam ako.
  2. Zadajte názov zoznamu skladieb a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  3. Po zobrazení výzvy kliknite na položku Odstrániť zo zoznamu skladieb.

 6. (Voliteľné) Ak chcete zmeniť nastavenie vynechávania skladieb, kliknite na tlačidlo Možnosti zoznamu v hornej časti tably so zoznamom, ukážte na položku Vynechané položky a potom vykonajte jednu alebo obidve z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete, aby sa pri ukladaní zoznamu prestali zobrazovať výzvy na odstránenie vynechaných položiek, zrušte začiarknutie políčka vedľa položky Zobraziť výzvu na odstránenie pri uložení.

  • Ak chcete, aby sa vynechané položky pri opakovanom prehrávaní neprehrali, kliknite na položku Preskočiť počas prehrávania.

  Poznámka

  • Značka začiarknutia vedľa tohto príkazu indikuje, že je táto funkcia zapnutá a že položky, ktoré ste vynechali, sa zobrazia na table so zoznamom sivou farbou. Položku môžete vrátiť do režimu normálneho prehrávania tak, že na ňu dvakrát kliknete na table so zoznamom.Potrebujete ďalšiu pomoc?