Vytvorenie alebo zmena pomôcky pre heslo


Ak je tento počítač pripojený do domény, nemôžete vytvoriť pomôcku pre heslo.

Pri vytváraní hesla na prihlásenie do systému Windows môžete vytvoriť pomôcku, ktorá vám pomôže zapamätať si ho. Ak už máte vytvorené heslo, budete ho musieť zmeniť, ak chcete vytvoriť pomôcku pre heslo.

Pozrite si toto video a naučte sa vytvoriť alebo zmeniť pomôcku pre heslo. (0:55)

Vytvorenie alebo zmena pomôcky pre heslo

  1. Otvorte okno Používateľské kontá kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny (alebo kliknutím na položku Používateľské kontá, ak ste pripojení k sieťovej doméne) a následným kliknutím na položku Používateľské kontá.

  2. Kliknite na položku Zmeniť heslo.

  3. Zadajte aktuálne heslo, zadajte nové heslo, ktoré chcete použiť, a potom potvrďte nové heslo.

  4. Zadajte pomôcku pre heslo, ktorú chcete používať. Nezabudnite, že pomôcka pre heslo sa zobrazuje všetkým používateľom počítača.

  5. Kliknite na položku Zmeniť heslo.Potrebujete ďalšiu pomoc?