Vytvorenie alebo odstránenie odkazu


Odkaz je prepojenie na položku (napríklad na súbor, priečinok alebo program) v počítači. Odkazy môžete po vytvorení uložiť do ľahko dostupného umiestnenia, napríklad na pracovnú plochu alebo na navigačnú tablu do časti Obľúbené položky (na ľavej table), čo vám umožní jednoduchý prístup k položke, na ktorú je odkaz prepojený. Odkazy je možné od pôvodného súboru odlíšiť podľa šípky, ktorá sa zobrazuje na ikone.

Obrázok ikony typického súboru a ikony súvisiaceho odkazu
Typická ikona súboru a súvisiaca ikona odkazu

Vytvorenie odkazu

  1. Otvorte umiestnenie obsahujúce položku, na ktorú chcete vytvoriť odkaz.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku a potom kliknite na príkaz Vytvoriť odkaz. Nový odkaz sa zobrazí v rovnakom umiestnení ako pôvodná položka.

  3. Nový odkaz presuňte do požadovaného umiestnenia.

Tipy

  • Ak je odkaz prepojený s priečinkom, môžete ho presunúť myšou do časti Obľúbené položky na ľavej table a vytvoriť prepojenie obľúbenej položky.

  • Odkaz môžete vytvoriť aj tak, že pomocou myši presuniete ikonu na ľavej strane panela s adresou (nachádza sa v hornej časti každého okna priečinka) do požadovaného umiestnenia, napríklad na pracovnú plochu. Je to rýchly spôsob, ako vytvoriť odkaz na priečinok, ktorý máte práve otvorený.

  • Odkaz na webovú lokalitu môžete vytvoriť aj tak, že vo webovom prehľadávači pomocou myši presuniete ikonu na ľavej strane panela s adresou do požadovaného umiestnenia, napríklad na pracovnú plochu.

Odstránenie odkazu

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na položku, ktorú chcete odstrániť, kliknite na položku Odstrániť a potom kliknite na tlačidlo Áno. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámka

  • Pri odstránení odkazu sa odstráni iba odkaz. Pôvodná položka sa neodstráni.Potrebujete ďalšiu pomoc?