Vytváranie a formátovanie oblastí na pevnom disku



Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

Ak chcete na pevnom disku vytvoriť oblasť alebo zväzok (tieto dva pojmy sa často zamieňajú), musíte mať k dispozícii nevyhradené (prázdne) miesto na pevnom disku, alebo voľné miesto v rozšírenej oblasti na pevnom disku.

Ak nemáte k dispozícii nevyhradené miesto, môžete ho vytvoriť zmenšením existujúcej oblasti, odstránením oblasti alebo pomocou programu na vytváranie oblastí od iných výrobcov. Ďalšie informácie nájdete v téme Je možné zmeniť oblasti na pevnom disku? Ďalšie informácie o preformátovaní pevného disku nájdete v časti uvedenej nižšie „Čo je preformátovanie?“.

Zobraziť všetko

Vytváranie a formátovanie oblastí (zväzkov)

Ak vytvárate oblasti na základnom disku pomocou programu Správa diskov, prvé tri vytvorené zväzky budú naformátované ako primárna oblasť. Počnúc štvrtým zväzkom bude každý zväzok nakonfigurovaný ako logická jednotka v rámci rozšírenej oblasti. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo sú oblasti a logické jednotky?

 1. Otvorte dialógové okno Správa počítača kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na Ovládací panel, na položku Systém a údržba, na položku Nástroje na správu a dvakrát na položku Správa počítača. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Na navigačnej table v časti Ukladací priestor kliknite na položku Správa diskov.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na nevyhradenú časť pevného disku a potom kliknite na položku Nový jednoduchý zväzok.

 4. V Sprievodcovi vytvorením nového jednoduchého zväzku kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Zadajte v megabajtoch (MB) veľkosť zväzku, ktorý chcete vytvoriť, alebo potvrďte maximálnu predvolenú veľkosť a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Potvrďte predvolené písmeno jednotky alebo pre oblasť vyberte iné písmeno a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. V dialógovom okne Formátovanie oblasti urobte jeden z nasledujúcich úkonov:

  • Ak v danej chvíli nechcete zväzok formátovať, kliknite na prepínač Neformátovať zväzok a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  • Ak chcete zväzok naformátovať s predvoleným nastavením, kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Skontrolujte vykonané zmeny a kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Formátovanie existujúcej oblasti (zväzku)

Upozornenie

 • Formátovaním sa zničia všetky údaje v oblasti. Pred začatím procesu je potrebné zálohovať všetky údaje, ktoré chcete uchovať.

 • Nie je možné preformátovať disk alebo oblasť, ktorá sa aktuálne používa, vrátane oblasti obsahujúcej systém Windows.

 • Rýchle formátovanie je možnosť formátovania, pomocou ktorej sa vytvorí nová tabuľka súborov, ale zväzok sa neprepíše ani nevymaže úplne. Rýchle formátovanie je oveľa rýchlejšie než normálne formátovanie, ktoré úplne vymaže všetky existujúce údaje zväzku.

 1. Otvorte dialógové okno Správa počítača kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na Ovládací panel, na položku Systém a údržba, na položku Nástroje na správu a dvakrát na položku Správa počítača. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Na navigačnej table v časti Ukladací priestor kliknite na položku Správa diskov.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na zväzok, ktorý chcete naformátovať, a potom kliknite na položku Formátovať.

 4. Ak chcete zväzok formátovať pomocou predvolených nastavení, kliknite v dialógovom okne Formátovanie na tlačidlo OK a potom stlačte tlačidlo OK ešte raz.

Čo je preformátovanie?

Preformátovanie predstavuje formátovanie pevného disku alebo oblasti, ktorá už bola formátovaná alebo obsahuje údaje. Pri preformátovaní disku sa odstránia všetky na ňom uložené údaje.

V minulosti sa preformátovanie a opätovná inštalácia systému Windows odporúčali ako spôsob riešenia vážnych problémov s počítačom. Pri preformátovaní sa problém opravil, ale zároveň sa odstránili všetky údaje z počítača. Potom bolo potrebné opätovne nainštalovať programy pomocou pôvodných inštalačných súborov alebo diskov, obnoviť všetky osobné súbory (napríklad dokumenty, hudba a obrázky) zo záloh vytvorených v predstihu.

Dnes existuje v ponuke systému Windows množstvo možností obnovenia, ktoré nie sú tak drastické a poskytujú lepší začiatok pre riešenie problémov s počítačom. Ďalšie informácie nájdete v Centre pomoci a technickej podpory systému Windows po vyhľadaní spojenia „možnosti obnovy systému“. Preformátovanie a opätovná inštalácia by sa mali považovať za poslednú možnosť, ktorá sa vykoná až po zlyhaní ostatných možností obnovy a diagnostiky.

Nie je možné preformátovať disk alebo oblasť, ktorá sa aktuálne používa, vrátane oblasti obsahujúcej systém Windows. Táto funkcia slúži ako zabezpečenie pred náhodným odstránením systému Windows. Ak chcete preformátovať pevný disk počítača a opätovne nainštalovať systém Windows, reštartujte počítač pomocou inštalačného disku systému Windows (tento proces sa nazýva aj spustenie z inštalačného disku). Počas inštalácie je možné opätovne nastaviť oblasti a preformátovať pevný disk a potom opätovne nainštalovať systém Windows. V procese sa odstránia súbory a programy, takže zálohujte všetky údaje a programové súbory ešte pred jeho začiatkom. Ďalšie informácie získate vyhľadaním spojenia „inštalácia a opätovná inštalácia systému Windows“ v Centre pomoci a podpory systému Windows.