Vytvorenie a formátovanie oblasti na pevnom disku


Ak chcete na pevnom disku vytvoriť oblasť alebo zväzok (tieto dva výrazy sa často zamieňajú), musíte byť prihlásení ako správca a na pevnom disku musí byť nepriradené miesto na disku alebo voľné miesto v rámci rozšírenej oblasti.

Ak nie je k dispozícii žiadne nevyhradené miesto, môžete ho vytvoriť zmenšením existujúcej oblasti, odstránením oblasti alebo pomocou programu na vytváranie oblastí od iného výrobcu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Je možné zmeniť oblasti na pevnom disku?.

Informácie o opätovnom naformátovaní pevného disku sa nachádzajú v téme Formátovanie diskov a jednotiek: najčastejšie otázky.

Zobraziť všetko

Vytvorenie a formátovanie novej oblasti alebo nového zväzku

 1. Otvorte okno Správa počítača kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie, kliknutím na položku Nástroje na správu a následným dvojitým kliknutím na položku Správa počítača. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Na ľavej table kliknite v časti Ukladací priestor na položku Správa diskov.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na nevyhradenú časť pevného disku a potom kliknite na položku Nový jednoduchý zväzok.

 4. V Sprievodcovi vytvorením nového jednoduchého zväzku kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Zadajte v megabajtoch (MB) veľkosť zväzku, ktorý chcete vytvoriť, alebo potvrďte maximálnu predvolenú veľkosť a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Potvrďte predvolené písmeno jednotky alebo pre oblasť vyberte iné písmeno a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. V dialógovom okne Formátovanie oblasti urobte jeden z nasledujúcich úkonov:

  • Ak v danej chvíli nechcete zväzok formátovať, kliknite na prepínač Neformátovať zväzok a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  • Ak chcete zväzok naformátovať s predvoleným nastavením, kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Skontrolujte vykonané zmeny a kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Poznámka

 • Keď vytvárate nové oblasti na základnom disku, prvé tri budú naformátované ako primárne oblasti. Počnúc štvrtou bude každá oblasť nakonfigurovaná ako logická jednotka v rámci rozšírenej oblasti.

Formátovanie existujúcej oblasti (zväzku)

Upozornenie

 • Formátovaním sa zničia všetky údaje v oblasti. Pred konverziou nezabudnite zálohovať všetky údaje, ktoré chcete uložiť.

 1. Otvorte okno Správa počítača kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie, kliknutím na položku Nástroje na správu a následným dvojitým kliknutím na položku Správa počítača. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. V ľavej table v časti Ukladací priestor kliknite na položku Správa diskov.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na zväzok, ktorý chcete naformátovať, a potom kliknite na položku Formátovať.

 4. Ak chcete zväzok formátovať pomocou predvolených nastavení, kliknite v dialógovom okne Formátovanie na tlačidlo OK a potom stlačte tlačidlo OK ešte raz.

Poznámky

 • Nie je možné formátovať disk alebo oblasť, ktoré sa aktuálne používajú, ani oblasť obsahujúcu systém Windows.

 • Možnosť Rýchle formátovanie je možnosť formátovania, ktorá vytvorí novú tabuľku súborov, ale neprepíše ani nevymaže zväzok úplne. Rýchle formátovanie je oveľa rýchlejšie než normálne formátovanie, ktoré úplne vymaže všetky existujúce údaje na zväzku.