Vytvorenie klávesových skratiek na otvorenie programov


Môžete vytvárať klávesové skratky na otváranie programov. Skôr než začnete, bude potrebné vytvoriť odkaz pre program, ku ktorému chcete priradiť klávesovú skratku. Ak to chcete vykonať, otvorte priečinok obsahujúci spustiteľný súbor programu, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Vytvoriť odkaz. Ďalšie informácie o vytváraní odkazov na programy nájdete v téme Vytvorenie alebo odstránenie odkazu.

  1. Vyhľadajte odkaz na program, pre ktorý chcete vytvoriť klávesovú skratku.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz a potom na položku Vlastnosti.

  3. V dialógovom okne Odkaz – vlastnosti kliknite na kartu Odkaz.

  4. Kliknite do poľa Klávesová skratka, stlačte kláves na klávesnici, ktorý chcete použiť v kombinácii s klávesmi Ctrl + Alt (klávesové skratky sa automaticky začínajú klávesmi Ctrl+Alt), a potom kliknite na tlačidlo OK. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

    Ak používate program, ktorý tiež obsahuje klávesovú skratku s použitím rovnakej kombinácie klávesov ako práve vytvorená klávesová skratka, môže sa stať, že vaša klávesová skratka nebude fungovať.

Ďalšie informácie o klávesových skratkách v systéme Windows 7 sa nachádzajú v téme Klávesové skratky.

Poznámky

  • V poli Klávesová skratka sa až do stlačenia klávesu zobrazuje hodnota Žiadna, ktorá sa potom nahradí hodnotou Ctrl + Alt + stlačený kláves.

  • Pri vytváraní klávesovej skratky nie je možné používať klávesy Esc, Enter, Tab, medzerník, PrtScn, Shift alebo Backspace.