Pozrite si video o vytvorení používateľského konta. (Ak chcete zobraziť titulky vo svojom jazyku, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Skryté titulkyTlačidlo Skryté titulky.)

Na používanie Windowsu potrebujete používateľské konto a ak počítač zdieľate s viacerými ľuďmi, každý by mal mať vlastné konto. Každá osoba si môže konto prispôsobiť pomocou vlastných nastavení a preferencií, ako je napríklad pozadie pracovnej plochy alebo šetrič obrazovky. Pomocou používateľských kont sa tiež určuje, ktoré súbory a aplikácie môžu konkrétne osoby používať a aké typy zmien môžu vykonávať v počítači.

Pri vytváraní používateľského konta si môžete vybrať spomedzi dvoch typov kont – lokálne konto pre daný počítač alebo konto Microsoft, ktoré funguje vo všetkých počítačoch so systémom Windows 8.1Windows RT 8.1, ktoré používate. Odporúčame používať konto Microsoft.

Zobraziť všetko

Vytvorenie konta Microsoft

Konto Microsoft je e-mailová adresa a heslo, ktoré používate na prihlásenie do Windowsu. Môžete použiť ľubovoľnú e-mailovú adresu, najlepšie však je použiť takú, ktorú už používate na komunikáciu s priateľmi a prihlasovanie na obľúbené webové lokality. Keď sa do počítača prihlásite pomocou konta Microsoft, spojíte svoj počítač s ľuďmi, súbormi a zariadeniami, na ktorých vám záleží. (Ak potrebujete e-mailovú adresu, poskytneme vám ju zdarma.)

Keď sa prihlásite pomocou konta Microsoft, počítač sa pripojí k online ukladaciemu priestoru v cloude. To znamená, že:

 • Vaše osobné nastavenia sa synchronizujú so všetkými počítačmi so systémom Windows 8.1 a Windows RT 8.1, do ktorých sa s týmto kontom prihlasujete, a to vrátane motívov, jazykových predvolieb, obľúbených položiek prehľadávača a väčšiny aplikácií.

 • Môžete získavať aplikácie z Windows Obchodu a používať ich až v piatich počítačoch so systémom Windows 8.1Windows RT 8.1. (Niektoré aplikácie vyžadujú špecifický hardvér alebo špecifické hardvérové nastavenia.)

 • Kontaktné údaje a informácie o stave vašich priateľov zo služieb Outlook.com, Facebook, Twitter a LinkedIn sa aktualizujú.

 • Máte prístup k svojim fotografiám, dokumentom a ďalším súborom z miest ako OneDrive, Facebook a Flickr.

Vytvorenie konta Microsoft

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Iné kontá.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať konto.

 4. Zadajte informácie o konte pre tohto používateľa, pomocou ktorých sa môže prihlásiť do Windowsu. Existujú na to štyri spôsoby:

  • Ak už pridávaná osoba má svoje konto Microsoft, zadajte ho.

  • Ak pridávaná osoba nemá konto Microsoft, môžete jej vytvoriť nové konto pomocou jej e-mailovej adresy. Zadajte e-mailovú adresu, ktorú táto osoba najčastejšie používa.

  • Ak pridávaná osoba nemá e-mailovú adresu, ťuknite alebo kliknite na položku Zaregistrujte sa a získajte novú e-mailovú adresu. Je to zadarmo.

  • Ak je pridávanou osobou dieťa, ťuknite alebo kliknite na položku Pridať konto dieťaťa.

 5. Nastavenie konta dokončite podľa pokynov.

Poznámka

 • Ak máte problémy s kontom Microsoft môžete sa pokúsiť spustiť Poradcu pri riešení problémov s kontami Microsoft. Ide o automatizovaný nástroj, ktorý nájde a automaticky vyrieši niektoré problémy. Je k dispozícii iba v angličtine, ale bude fungovať vo všetkých jazykoch.

Vytvorenie lokálneho konta

Lokálne konto je konto, ktoré vám umožní prihlásiť sa len do jedného počítača. Ak vytvoríte lokálne konto, budete potrebovať samostatné konto pre každý používaný počítač. Vaše nastavenia sa nebudú synchronizovať medzi počítačmi so systémom Windows 8.1, ktoré používate, a nebudete môcť využívať výhody pripojenia počítača k súborom, nastaveniam, aplikáciám a službám online v cloude, ani výhody ich neobmedzenej dostupnosti. Nebudete môcť ani sťahovať aplikácie z Windows Obchodu bez použitia konta Microsoft.

Vytvorenie lokálneho konta

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Iné kontá.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať konto a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prihlásiť sa bez konta Microsoft (neodporúča sa).

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Lokálne konto.

 5. Zadajte meno používateľa pre nové konto.

 6. Ak sa má daná osoba prihlasovať pomocou hesla, zadajte a overte heslo, pridajte pomôcku pre heslo a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ak sa počítač nachádza v doméne, je možné, že budete môcť tento krok vynechať a bude stačiť ťuknúť alebo kliknúť na tlačidlo Ďalej. Závisí to od nastavenia zabezpečenia domény.

 7. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Dokončiť.
Potrebujete ďalšiu pomoc?