Zapnutie alebo vypnutie ochrany v reálnom čase v programe Windows Defender


Ak chcete zabrániť programom typu spyware a inému potenciálne nežiaducemu softvéru v spustení na počítači, zapnite ochranu v reálnom čase v programe Windows Defender a vyberte všetky možnosti ochrany v reálnom čase. Ak sa programy pokúsia nainštalovať alebo spustiť na vašom počítači, zobrazí sa upozornenie. Ďalšie informácie nájdete v téme Princípy ochrany v reálnom čase v programe Windows Defender.

Pozrite si toto video a zistite, ako sa dá zapnúť alebo vypnúť nástroj Windows Defender na ochranu v reálnom čase. (1:21)

Zapnutie ochrany v reálnom čase

  1. Spustite program Windows Defender kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Defender a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Defender.

  2. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti.

  3. Kliknite na položku Ochrana v reálnom čase a začiarknite políčko Použiť ochranu v reálnom čase (odporúča sa).

  4. Vyberte požadované možnosti a kliknite na tlačidlo Uložiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

    Na zabezpečenie ochrany osobných údajov a počítača sa odporúča začiarknuť všetky možnosti ochrany v reálnom čase.

Ak chcete ochranu v reálnom čase vypnúť, zrušte začiarknutie políčka Použiť ochranu v reálnom čase (odporúča sa).Potrebujete ďalšiu pomoc?