Odstránenie súboru alebo priečinka


Ak chcete odstrániť súbor alebo priečinok, postupujte nasledovne:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

    Obrázok príkazu Odstrániť
    Príkaz Odstrániť

Súbor alebo priečinok môžete odstrániť aj tak, že ho presuniete do Koša alebo tak, že vyberiete súbor alebo priečinok a stlačíte kláves Delete.

Poznámky

  • Keď odstránite súbor alebo priečinok z pevného disku, neodstráni sa okamžite. Namiesto toho sa uloží do Koša až dovtedy, kým sa Kôš nevyprázdni. Ak chcete súbor natrvalo odstrániť bez predchádzajúceho presunutia do Koša, vyberte daný súbor a stlačte klávesy Shift+Delete.

  • Ak odstránite súbor alebo priečinok zo sieťového priečinka alebo z disku USB flash, namiesto uloženia do Koša sa pravdepodobne natrvalo odstráni.

  • Ak súbor nie je možné odstrániť, pravdepodobne ho používa niektorý zo spustených programov. Pokúste sa tento problém odstrániť tak, že zatvoríte príslušný program alebo reštartujete počítač. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prečo sa nedá odstrániť súbor alebo priečinok?.Potrebujete ďalšiu pomoc?