Pomocou nástroja Čistenie disku môžete zmenšiť počet nepotrebných súborov na jednotkách, vďaka čomu môže počítač pracovať rýchlejšie. Nástroj Čistenie disku môže odstrániť dočasné a systémové súbory, vyprázdniť Kôš a odstrániť rôzne ďalšie položky, ktoré už pravdepodobne nebudete potrebovať.

Odstránenie súborov

Nasledujúci postup umožňuje odstrániť súbory priradené k vášmu používateľskému kontu. Nástroj Čistenie disku môžete použiť aj na odstránenie systémových súborov v počítači.

 1. Ak chcete otvoriť program Čistenie disku, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor nahor a kliknite na položku Nastavenie), ťuknite alebo kliknite na položku Ovládací panel, do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz správca, ťuknite alebo kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na položku Čistenie disku.

 2. Zo zoznamu Jednotky vyberte jednotku, ktorú chcete vyčistiť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

 3. V dialógovom okne Čistenie disku začiarknite políčka pre typy súborov, ktoré chcete odstrániť, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť súbory.

Odstránenie systémových súborov

Nasledujúci postup umožňuje odstrániť systémové súbory v počítači. Táto možnosť vám okrem vyčistenia súborov priradených k vášmu kontu umožňuje odstrániť predchádzajúce inštalácie Windowsu, súbory Windows Defendera a súbory denníkov inovácie Windowsu, ktoré už pravdepodobne nebudete potrebovať.

 1. Ak chcete otvoriť program Čistenie disku, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor nahor a kliknite na položku Nastavenie), ťuknite alebo kliknite na položku Ovládací panel, do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz správca, ťuknite alebo kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na položku Čistenie disku.

 2. V zozname Jednotky ťuknite alebo kliknite na jednotku, ktorú chcete vyčistiť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

 3. V dialógovom okne Čistenie disku ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Vymazať systémové súbory. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 4. Zo zoznamu Jednotky vyberte jednotku, ktorú chcete vyčistiť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

 5. V dialógovom okne Čistenie disku začiarknite políčka pre typy súborov, ktoré chcete odstrániť, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť súbory.

 6. Ak chcete v počítači uvoľniť ešte viac miesta, ťuknite alebo kliknite na položku Ďalšie možnosti a vyberte si z možností:

  • Programy a súčasti. Odinštalujte nepoužívané programy. V stĺpci Veľkosť je uvedené, koľko miesta jednotlivé programy zaberajú.

  • Obnovovanie systému a tieňové kópie. Odstráňte všetky body obnovenia na jednotke okrem najnovšieho. Obnova systému používa body obnovenia na vrátenie systémových súborov do ich minulého stavu. Ak počítač funguje normálne, odstránením starších bodov obnovenia môžete ušetriť miesto. V niektorých vydaniach Windowsu môžu body obnovenia obsahovať predchádzajúce verzie súborov, označované ako tieňové kópie, a záložné obrazy. Tieto súbory a obrazy sa tiež odstránia.
Potrebujete ďalšiu pomoc?