Pracovná plocha predstavuje hlavnú časť obrazovky, ktorá sa zobrazí po spustení počítača a prihlásení do systému Windows. Plní funkciu pracovnej plochy podobne ako skutočný pracovný stôl. Na pracovnej ploche sa zobrazí každý otvorený program alebo priečinok. Môžete na ňu umiestniť jednotlivé položky, napríklad súbory a priečinky a usporiadať ich podľa svojho želania.

Širšie chápanie pracovnej plochy niekedy zahŕňa aj panel úloh. Panel úloh sa nachádza v dolnej časti obrazovky. Zobrazuje aktívne programy a umožňuje prepínanie medzi nimi. Obsahuje tiež tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart, ktoré umožňuje prístup k programom, priečinkom a nastaveniam počítača.

Ďalšie informácie o paneli úloh nájdete v téme Panel úloh (prehľad).

Práca s ikonami pracovnej plochy

Ikony sú malé obrázky, ktoré predstavujú súbory, priečinky, programy a iné položky. Pri prvom spustení systému Windows sa na pracovnej ploche zobrazí najmenej jedna ikona: Ikona Koša (popísaný ďalej). Výrobca počítača mohol na pracovnú plochu pridať ďalšie ikony. Príklady ikon pracovnej plochy sú uvedené nižšie.

Obrázok ikon pracovnej plochy
Príklady ikon pracovnej plochy

Dvojitým kliknutím na ikonu na pracovnej ploche spustíte alebo otvoríte príslušnú položku.

Pridanie a odstránenie ikon pracovnej plochy

Na pracovnej ploche sú zobrazené ikony podľa vášho výberu – môžete ich kedykoľvek pridať alebo odstrániť. Niektorí ľudia uprednostňujú čistú a prehľadnú pracovnú plochu s malým počtom ikon alebo bez nich. Iní ukladajú na svoju pracovnú plochu množstvo ikon, ktoré im umožňujú rýchly prístup k často používaným programom, súborom a priečinkom.

Ak chcete mať z pracovnej plochy jednoduchý prístup k obľúbeným súborom a programom, môžete k daným položkám vytvoriť odkazy. Odkaz je ikona, ktorá nepredstavuje danú položku, iba prepojenie na ňu. Dvojitým kliknutím na odkaz sa otvorí príslušná položka. Ak odstránite odkaz, odstráni sa iba odkaz na príslušnú položku, nie pôvodná položka. Odkazy môžete identifikovať presunutím šípky na ikonu odkazu.

Obrázok ikony typického súboru a ikony súvisiaceho odkazu
Ikona súboru (vľavo) a ikona odkazu (vpravo)

Ďalšie informácie o ikonách pracovnej plochy sa nachádzajú v téme Zobrazenie, skrytie alebo zmena veľkosti ikon pracovnej plochy

Zobraziť všetko

Pridanie odkazu na pracovnú plochu

  1. Vyhľadajte položku, pre ktorú chcete vytvoriť odkaz. (Pomocné informácie na vyhľadanie súboru alebo priečinka sa nachádzajú v téme Vyhľadanie súboru alebo priečinka. Pomocné informácie na vyhľadanie programu sa nachádzajú v téme Ponuka Štart (prehľad).)

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na príslušnú položku, kliknite na položku Odoslať kam a potom kliknite položku Pracovná plocha – vytvoriť odkaz. Na pracovnej ploche sa zobrazí ikona odkazu.

Pridanie alebo odstránenie bežných ikon pracovnej plochy

Medzi bežné ikony pracovnej plochy patria ikony Počítač, ikona osobného priečinka, Kôš a Ovládací panel.

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na voľné miesto na pracovnej ploche a potom na položku Prispôsobiť.

  2. Kliknite na položku Zmeniť ikony pracovnej plochy na ľavej table.

  3. V oblasti Ikony pracovnej plochy začiarknite políčko každej ikony, ktorú chcete pridať na pracovnú plochu alebo zrušte začiarknutie políčok ikon, ktoré chcete z pracovnej plochy odstrániť. Potom kliknite na tlačidlo OK.

Presunutie súboru z priečinka na pracovnú plochu

  1. Otvorte priečinok, ktorý obsahuje príslušný súbor.

  2. Presuňte súbor na pracovnú plochu.

Odstránenie ikony z pracovnej plochy

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu a potom na príkaz Odstrániť. Ak je ikona odkazom, po odstránení ikony sa odstráni iba odkaz na príslušnú položku, nie pôvodná položka.

Presúvanie ikon

Systém Windows vždy usporiada ikony do stĺpcov na ľavej strane pracovnej plochy. Toto usporiadanie však nie je záväzné. Ikony môžete ľubovoľne presunúť myšou na iné miesto na pracovnej ploche.

Systém Windows môžete nastaviť aj tak, aby ikony usporiadal automaticky. Kliknite pravým tlačidlom myši na prázdny priestor na pracovnej ploche, kliknite na položku Zobraziť a potom kliknite na položku Automaticky usporiadať ikony. Systém Windows nahromadí ikony na seba v ľavom hornom rohu a uzamkne ich v tejto polohe. Ak chcete ikony odomknúť, aby ste ich mohli znova presúvať, opätovným kliknutím na položku Automaticky usporiadať ikony zrušte jej začiarknutie.

Poznámka

  • Predvoleným nastavením systému Windows je usporiadanie ikon rovnomerne do neviditeľnej mriežky. Ak chcete zmenšiť alebo upraviť vzdialenosť medzi jednotlivými ikonami, vypnite mriežku. Kliknite pravým tlačidlom myši na prázdny priestor na pracovnej ploche, ukážte na položku Zobraziť a potom kliknutím zrušte začiarknutie položky Zarovnať ikony podľa mriežky. Rovnako postupujte, ak chcete mriežku zapnúť.

Výber viacerých ikon

Ak chcete presunúť alebo odstrániť celú skupinu ikon naraz, musíte ich najprv všetky vybrať. Kliknite na prázdnu oblasť pracovnej plochy a posuňte myš. Ikony, ktoré chcete vybrať, ohraničte zobrazeným obdĺžnikom. Potom uvoľnite tlačidlo myši. Teraz môžete ikony presunúť alebo odstrániť ako skupinu.

Obrázok výberu viacerých ikon na pracovnej ploche
Výber viacerých ikon pracovnej plochy ohraničením v zobrazenom obdĺžniku

Skrytie ikon pracovnej plochy

Ak chcete na nejaký čas skryť, ale nie odstrániť, všetky ikony pracovnej plochy, kliknite pravým tlačidlom myši na prázdnu oblasť pracovnej plochy, potom na položku Zobraziť a kliknutím na položku Zobraziť ikony na pracovnej ploche zrušte jej začiarknutie. Na pracovnej ploche nie sú zobrazené žiadne ikony. Ikony znovu zobrazíte opätovným kliknutím na položku Zobraziť ikony na pracovnej ploche.

Kôš

Keď odstránite súbor alebo priečinok, v skutočnosti sa hneď neodstráni, ale presunie sa do Koša. Je to užitočné, pretože ak zistíte, že odstránený súbor znova potrebujete, môžete ho obnoviť. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Obnovenie súborov z Koša.

Obrázok porovnávajúci prázdny a plný priečinok Kôš
Kôš, keď je prázdny (vľavo) a plný (vpravo)

Ak ste si istí, že odstránené položky už nebudete potrebovať, môžete Kôš vyprázdniť. Vyprázdnením Koša sa položky natrvalo odstránia a obnoví sa miesto na disku, ktoré dané položky používali. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Trvalé odstránenie súborov z Koša.Potrebujete ďalšiu pomoc?