Diagnostické nástroje používané v núdzovom režime


Pri použití núdzového režimu na riešenie problémov s počítačom môžu byť užitočné nasledujúce nástroje a funkcie.

 • Ak chcete otvoriť okno Obnovenie, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text obnovenie a potom kliknite na položku Obnovenie.

  Funkciu Obnovenie môžete použiť na obnovenie predchádzajúceho stavu systému alebo na obnovenie obsahu na pevnom disku zo zálohy. Môžete tiež preinštalovať systém Windows z obrazu na obnovenie, ktorý je nainštalovaný na pevnom disku. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je Obnovenie v okne Ovládací panel?.

 • Ak chcete otvoriť ovládací panel, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  Ovládací panel môžete použiť na prístup k rôznym nástrojom na zmenu nastavení systému Windows.

 • Otvorte okno Správca zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následne v časti Systém kliknutím na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Správca zariadení slúži na aktualizáciu ovládačov zariadení a konfiguráciu hardvéru nainštalovaného v počítači. Ak chcete použiť tento program, musíte sa prihlásiť ako správca. Ak sa neprihlásite ako správca, budete môcť zmeniť iba tie nastavenia, ktoré sa vzťahujú na vaše používateľské konto.

 • Otvorte okno Zobrazovač udalostí kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie, kliknutím na položku Nástroje na správu a dvojitým kliknutím na položku Zobrazovač udalostí. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Zobrazovač udalostí slúži na zobrazenie podrobných záznamov o systémových a programových udalostiach v počítači. Ak chcete použiť tento program, musíte sa prihlásiť ako správca. Ak ste sa neprihlásili ako správca, zmeniť môžete iba tie nastavenia, ktorá sa vzťahujú na vaše používateľské konto. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aké informácie sa zobrazujú v denníkoch udalostí?.

 • Otvorte dialógové okno Systémové informácie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Systémové informácie a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Systémové informácie.

  Systémové informácie slúžia na zobrazenie podrobností o hardvérovej konfigurácii, súčastiach a ovládačoch počítača. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo sú systémové informácie?.

 • Ak chcete otvoriť okno príkazového riadka, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Príkazový riadok a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Príkazový riadok.

  Pokročilí používatelia môžu v otvorenom okne príkazového riadka využívať nástroje príkazového riadka. Ak chcete použiť tento program, musíte sa prihlásiť ako správca. Ak ste sa neprihlásili ako správca, zmeniť môžete iba tie nastavenia, ktorá sa vzťahujú na vaše používateľské konto. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Príkazový riadok: Najčastejšie otázky.

 • Ak chcete otvoriť Editor databázy Registry, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte text regedit a potom stlačte kláves Enter. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Editor databázy Registry umožňuje pokročilým používateľom vykonať zmeny v súboroch databázy Registry systému Windows. Ak chcete použiť tento program, musíte sa prihlásiť ako správca. Ak ste sa neprihlásili ako správca, zmeniť môžete iba tie nastavenia, ktorá sa vzťahujú na vaše používateľské konto. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je Editor databázy Registry?.Potrebujete ďalšiu pomoc?