Vypnutie antivírusového softvéru


Antivírusový softvér pomáha chrániť počítač pred vírusmi a ďalšími hrozbami zabezpečenia. Antivírusový softvér by ste vo väčšine prípadov nemali vypínať. Ak musíte antivírusový softvér dočasne zakázať, aby ste mohli nainštalovať iný softvér, hneď po dokončení danej inštalácie by ste ho mali znovu zapnúť. Ak je počítač pripojený na Internet alebo na inú sieť, keď je antivírusový softvér vypnutý, počítač nie je dostatočne zabezpečený pred útokmi.

Systém Windows sa nedodáva s antivírusovým softvérom, ale často dokáže zistiť a monitorovať antivírusový softvér, ktorý nainštalujete vy alebo výrobca počítača. Stav antivírusového softvéru sa obyčajne zobrazuje v Centre akcií.

  1. Ak chcete otvoriť Centrum akcií, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom v časti Systém a zabezpečenie kliknite na položku Skontrolovať stav počítača.

  2. Kliknutím na tlačidlo Obrázok tlačidla so šípkou vedľa položky Zabezpečenie rozbaľte sekciu.

    Ak systém Windows zistí antivírusový softvér, zobrazí sa v časti Ochrana proti vírusom.

  3. Ak je softvér zapnutý, informácie o jeho vypnutí nájdete v Pomocníkovi dodanom spolu so softvérom.

Systém Windows však nedokáže zistiť všetky antivírusové programy a niektoré antivírusové programy neposkytujú systému Windows informáciu o svojom stave. Ak nie je antivírusový softvér zobrazený v Centre akcií a neviete s istotou, kde ho nájdete, vyskúšajte nasledovné:

  • Zadajte názov softvéru alebo jeho výrobcu do poľa Hľadať v ponuke Štart.

  • Hľadajte ikonu antivírusového programu v oblasti oznámení na paneli úloh.Potrebujete ďalšiu pomoc?