DNS systém (Domain Name System): najčastejšie otázky


Webové lokality majú „priateľskú“ adresu, ktorá sa označuje ako adresa URL, a adresu IP. Ľudia používajú URL pri hľadaní webových lokalít, ale počítače používajú na hľadanie webových lokalít adresy IP. DNS mení adresy URL na adresy IP (a naopak). Ak napríklad zadáte do panela s adresou vo webovom prehliadači http://www.microsoft.com, počítač odošle požiadavku serveru DNS. Server DNS preloží adresu URL na adresu IP, aby počítač mohol nájsť webový server spoločnosti Microsoft.

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa DNS.

Zobraziť všetko

Aká je posledná časť adresy URL?

Posledná časť adresy URL sa nazýva názov domény najvyššej úrovne (TLD). TDL identifikuje rôzne typy webových lokalít. Uvádzame niektoré bežné TLD a čo symbolizujú:

Doména najvyššej úrovne Symbolizuje
Doména najvyššej úrovne

.com

Symbolizuje

Komerčná (obchodná) lokalita

Doména najvyššej úrovne

.net

Symbolizuje

Internetová administratívna lokalita

Doména najvyššej úrovne

.org

Symbolizuje

Nezisková organizácia

Doména najvyššej úrovne

.gov

Symbolizuje

Vládna agentúra USA

Doména najvyššej úrovne

.edu

Symbolizuje

Vzdelávacia inštitúcia

Okrem hore uvedených TLD majú jednotlivé krajiny alebo územia vlastné TLD. Napríklad, .ca predstavuje TLD Kanady.

Čo je to dynamická aktualizácia DNS?

Niektoré počítače pri každom prihlásení na Internet dostanú odlišnú adresu IP. Poskytovateľ internetových služieb takto môže použitím menšieho počtu adries IP slúžiť veľkému počtu zákazníkov, to však znamená, že adresa počítača na Internete sa stále mení. Ak ste hostiteľom webovej lokality nechcete, aby sa menil názov webovej lokality, aj keď ISP zmení adresu IP. Dynamická aktualizácia DNS automaticky zachováva vzťah medzi pevným názvom webovej lokality a meniacou sa adresou IP tak, aby sa webová lokalita dala ľahko nájsť na Internete.

Ako sa vyhľadáva názov DNS a adresa IP?

Ak chcete vyhľadať názov DNS alebo adresu IP, musíte byť pripojení na Internet.

  1. Ak chcete otvoriť okno príkazového riadka, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Príkazový riadok a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Príkazový riadok.

  2. Do príkazového riadka zadajte príkaz nslookup, medzeru a adresu IP alebo názov domény (napríklad, nslookup microsoft.com) a potom stlačte kláves Enter.

Čo je to vyrovnávacia pamäť DNS?

Keď zadáte webovú adresu do webového prehľadávača a stlačíte kláves Enter, odošlete dotaz na server DNS. Ak je dotaz úspešný, požadovaná webová lokalita sa otvorí a ak nie, zobrazí sa chybové hlásenie. Záznam o týchto úspešných alebo neúspešných dotazoch je uložený v dočasnom ukladacom priestore v počítači, ktorý sa nazýva vyrovnávacia pamäť DNS. DNS pred dopytovaním sa servera DNS najprv skontroluje vyrovnávaciu pamäť, a ak sa nájde záznam zhodný s dotazom, DNS použije namiesto dotazovania servera daný záznam. Takto sú dotazy rýchlejšie a znižujú prenos siete a Internetu.

Ako zobrazím obsah vyrovnávacej pamäte DNS?

  1. Ak chcete otvoriť okno príkazového riadka, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Príkazový riadok a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Príkazový riadok.

  2. Do príkazového riadka zadajte príkaz ipconfig /displaydns.

Ako vymažem vyrovnávaciu pamäť DNS?

Vymazanie vyrovnávacej pamäte DNS núti DNS, aby uprednostnil dopytovanie servera DNS pred používaním informácií uložených vo vyrovnávacej pamäti. Vyrovnávaciu pamäť DNS je vhodné vymazať, keď vykonávate zmeny na webovej lokalite, ktorú spravujete, alebo keď prijímate opakované chyby aj napriek tomu, že viete, že je zadávaná adresa správna.

Poznámka

  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart.
  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text príkazový riadok.

  3. Vo zozname výsledkov kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom kliknite na položku Spustiť ako správca. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  4. Do príkazového riadka zadajte príkaz ipconfig /flushdns.Potrebujete ďalšiu pomoc?