Preberanie súborov z internetu: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa preberania súborov z internetu.

Zobraziť všetko

Čo znamená prevzatie súboru?

Prevzatie súboru znamená jeho presunutie z internetu do počítača. Najčastejšie preberanými súbormi sú programy, aktualizácie či ďalšie typy súborov, ako napríklad ukážkové verzie hier, hudobné súbory a videosúbory alebo dokumenty. Prevzatie môže tiež znamenať kopírovanie informácií z ľubovoľného zdroja do počítača alebo iného zariadenia, napríklad kopírovanie obľúbených skladieb do prenosného prehrávača hudby.

Aké je riziko pri preberaní súborov?

Pri preberaní súborov existuje vždy určité riziko, že súbor obsahuje vírus alebo program, ktorý môže poškodiť počítač alebo informácie. Táto téma obsahuje niekoľko bezpečnostných opatrení, ktoré pomôžu chrániť počítač počas preberania súborov:

 • Nainštalujte a používajte antivírusový program. Antivírusové programy kontrolujú súbory ešte pred ich otvorením a upozornia používateľa na potenciálne nebezpečný súbor. Nezabudnite zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu antivírusového programu. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako ochrániť počítač pred vírusmi?.

 • Súbory preberajte výlučne z dôveryhodných webových lokalít. Ďalšie informácie nájdete v téme Kedy dôverovať webovej lokalite.

 • Ak súbor obsahuje digitálny podpis, uistite sa, že je platný, a že súbory pochádzajú z dôveryhodnej lokality. Ak podpis nie je platný, súbor neotvárajte. Digitálny podpis zobrazíte kliknutím na prepojenie vydavateľa v dialógovom okne zabezpečenia, ktoré sa v programe Internet Explorer zobrazí pri prvom prevzatí súboru. Informácie v digitálnom podpise obsahujú údaje o platnosti alebo neplatnosti súboru. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je digitálny podpis?

 • Pri určitých typoch súborov buďte opatrní. Niektoré typy súborov sú menej bezpečné, pretože môžu prenášať vírusy. K základným typom súborov, ktorým by ste sa mali vyhnúť, patria súbory programov s príponami .exe, .scr, .bat, .com alebo .pif. Potenciálne nebezpečné súbory sú často maskované ako menej riskantné typy súborov, pretože majú dve prípony názvu súboru, napríklad Nazovsuboru.txt.exe. Toto je príklad súboru, ktorý vyzerá ako textový súbor, v skutočnosti je to však spustiteľný súbor.

Aké sú riziká, ak povolím webovým lokalitám otvárať v počítači programy?

Rizikom je, že nedôveryhodné adresy alebo dokumenty by mohli obsahovať škodlivý obsah, ktorý by po otvorení programami, ktoré nie sú súčasťou programu Internet Explorer, mohol potenciálne poškodiť počítač. Ďalšie informácie o tomto riziku nájdete v téme Aké sú riziká, ak povolím webovým lokalitám otvárať v počítači programy?.

Prečo sa počas preberania súboru zobrazuje tak veľa upozornení?

Tieto hlásenia poskytujú informácie, ktoré slúžia na pomoc pri rozhodovaní, či je súbor vhodný na prevzatie alebo otvorenie. Poskytujú príležitosť na zrušenie preberania súboru v prípade, ak používateľ nedôveruje zdroju, alebo na skontrolovanie, či sa súbor nepreberá bez vedomia a súhlasu používateľa.

Je možné súčasne prevziať viac súborov?

Áno. Systém Windows umožňuje prevziať viacero súborov. Pre každý preberaný súbor sa zobrazí samostatné okno s priebehom. Výkon počítača môže kolísať v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia alebo serverov, z ktorých sú súbory preberané.

Kde sú uložené prevzaté súbory?

Pri preberaní súborov ich systém Windows zvyčajne uloží do priečinka Prevzaté súbory, ktorý sa nachádza pod vaším menom používateľa v priečinku Používatelia na jednotke, na ktorej je nainštalovaný systém Windows (napríklad C:\Používatelia\vaše meno\Prevzaté súbory). Môžete sa však rozhodnúť uložiť súbor do iného priečinka. Niektoré odlišné typy súborov sa predvolene uložia do odlišných priečinkov. Ak napríklad pravým tlačidlom myši kliknete na obrázok na webovej stránke a potom kliknete v ponuke na položku Uložiť obrázok ako, obrázok sa predvolene uloží do priečinka Obrázky. Ak neviete, kam sa súbor uložil, môžete ho vyhľadať pomocou ponuky Štart.

Snažím sa nainštalovať prevzatý program. Prečo sa zobrazujú chyby?

Niektoré chyby môže spôsobiť inštalačný softvér systému Windows. Informácie o chybách a o riešení daného problému nájdete v článku vedomostnej databázy Knowledge Base KB229683.

Prečo sa nedajú v programe Internet Explorer otvoriť niektoré súbory, napríklad dokumenty PDF?

Program Internet Explorer používa na zobrazenie niektorých súborov v prehľadávači doplnky, napríklad program Adobe Reader. Pravdepodobne používate staršiu verziu daného doplnku, ktorú je potrebné aktualizovať, ak chcete pracovať s novšou verziou programu Internet Explorer. Ak chcete prevziať aktualizáciu zobrazovača, ktorý nefunguje správne, navštívte webovú lokalitu daného zobrazovača.

Prečo prevzatie súboru trvá tak dlho?

 • Pripojenie môže byť pomalé. Ak používate telefonické pripojenie, prevzatie súborov trvá oveľa dlhšie ako pri širokopásmovom pripojení, pripojení typu DSL alebo káblovom pripojení.

 • Poskytovateľ internetových služieb môže byť v režime offline, alebo sa prejavujú problémy s preťaženou internetovou prevádzkou. Chvíľu počkajte a potom to skúste znova.

 • Ak používate podnikovú sieť, problémom môžu byť sieťové nastavenia. Obráťte sa na správcu systému.

 • Ak používate program na zdieľanie súborov alebo hudby, možno práve niekto z vášho počítača preberá súbor. Skúste počas preberania vypnúť služby zdieľania súborov a skontrolujte, či sa proces zrýchlil.

 • V počítači môže byť súčasne otvorených príliš veľa programov. Zatvorte nepotrebné programy.

 • V počítači môže byť spustený spyware. Skontrolujte, či v počítači nie je spyware. Ďalšie informácie o odstraňovaní spyware nájdete v téme Odstránenie programov typu spyware z počítača.

 • Výkon počítača môžu ovplyvňovať chýbajúce aktualizácie. Prejdite na webovú lokalitu Windows Update a vyhľadajte aktualizácie.

Čo sa stane, ak bol proces preberania prerušený alebo pozastavený, a chcem dokončiť jeho preberanie neskôr? Je potrebné začať odznova?

Áno, možno bude potrebné začať odznova. Ak bolo preberanie súboru zastavené v polovici procesu, je pravdepodobné, že všetky potrebné súbory neboli úspešne prenesené do počítača.

Je možné zrušiť preberanie súboru, ktoré trvá príliš dlho?

Áno. Preberanie súboru je možné kedykoľvek zrušiť kliknutím na tlačidlo Zrušiť.Potrebujete ďalšiu pomoc?