Vyhlásenie o používaní osobných údajov v Poradcovi pre inováciu na Windows 7

Posledná aktualizácia: máj 2009

Spoločnosť Microsoft dbá o ochranu osobných údajov. V tomto prehlásení o ochrane osobných údajov sú vysvetlené postupy zberu údajov a ich používanie v Poradcovi pre inováciu na systém Windows 7. Nevzťahuje sa na iné webové lokality, produkty a služby spoločnosti Microsoft v režime online alebo offline.

Poradca pre inováciu na systém Windows 7 pomôže zistiť, či je počítač pripravený na inováciu na systém Windows 7. Prevezmite Poradcu pre inováciu na systém Windows 7, spustite analýzu počítača a použite podrobnú vytvorenú správu na zistenie, či je počítač pripravený na inštaláciu a fungovanie systému Windows 7.

Aké údaje sa zhromažďujú?

Ak používate Poradcu pre inováciu na systém Windows 7, zhromaždia sa isté informácie o možnostiach inovácie, napr. možnosti hardvéru počítača, zariadenia pripojené k počítaču a aplikácie nainštalované v počítači. Výnimočne môžu informácie vydavateľa aplikácie obsahovať aj informácie, pomocou ktorých je možná identifikácia, napr. názov vydavateľa alebo jeho e-mailová adresa. Žiadne zhromaždené informácie sa však nepoužívajú na identifikáciu alebo kontaktovanie.

Spôsob používania informácií

Informácie sa odošlú spoločnosti Microsoft a použijú sa na vytvorenie správy, v ktorej sa spresní, do akej miery bude systém Windows 7 fungovať v počítači. Tieto informácie sa tiež použijú na to, aby sa zvýšil počet zariadení a aplikácií, ktoré sú podporované systémom Windows 7, na analýzu trendov a zlepšenie výkonu systému Windows 7.

Informácie zhromažďované spoločnosťou Microsoft alebo odosielané do spoločnosti Microsoft môžu byť uložené a spracované na území USA alebo ľubovoľnej inej krajiny, v ktorej sa nachádzajú zariadenia spoločnosti Microsoft alebo jej pričlenených organizácií, pobočiek alebo agentúr. Spoločnosť Microsoft môže poskytnúť osobné informácie v prípade, že to vyžaduje zákon, alebo v dobrej viere, že takéto konanie je nevyhnutné na: a) dodržanie súladu so zákonom alebo na účel právnej procedúry týkajúcej sa spoločnosti Microsoft alebo tejto lokality, b) ochranu a obranu práv alebo vlastníctva spoločnosti Microsoft a ňou prevádzkovaných webových lokalít alebo c) pri konaní v naliehavých prípadoch, ak ide o ochranu osobnej bezpečnosti zamestnancov spoločnosti Microsoft, používateľov softvéru a služieb spoločnosti Microsoft alebo verejnosti.

Spoločnosť Microsoft príležitostne poveruje iné spoločnosti, aby v jej mene v určitom obmedzenom rozsahu poskytovali niektoré služby, ako je napríklad poskytovanie podpory zákazníkom, spracovanie transakcií alebo vykonávanie štatistickej analýzy hlásení. Týmto spoločnostiam spoločnosť Microsoft poskytne len tie informácie, ktoré potrebujú na poskytovanie tejto služby. Od týchto spoločností sa vyžaduje, aby zachovávali dôvernosť týchto informácií a nepoužívali ich na žiadny iný účel.

Výber a ovládanie

Poradcu pre inováciu na systém Windows 7 môžete prevziať, nainštalovať a spúšťať podľa potreby. Aplikácia Poradca pre inováciu na systém Windows 7 môže obsahovať prepojenia na webové lokality a služby. Odporúča sa sledovať prehlásenia o ochrane osobných údajov na tých lokalitách a službách, ktoré ste sa rozhodli navštíviť. Vďaka tomu môžete pochopiť spôsob zhromažďovania, používania a zdieľania osobných údajov. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za prehlásenia o ochrane osobných údajov, za postupy na lokalitách a za služby kontrolované inými spoločnosťami a organizáciami.

Zabezpečenie informácií

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť zabezpečenie vašich informácií. Na ochranu vašich informácií pred neoprávneným prístupom, používaním alebo zverejnením používame široké spektrum technológií a postupov zabezpečenia. Poskytnuté informácie sa napríklad uchovávajú v počítačových systémoch s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v strážených zariadeniach.

Vyhľadajte ďalšie informácie o povinnostiach spoločnosti Microsoft v oblasti ochrany osobných údajov.

Ako nás kontaktovať

Spoločnosť Microsoft víta akékoľvek pripomienky týkajúce sa tohto prehlásenia o používaní osobných údajov. Ak máte otázky týkajúce sa tohto prehlásenia o používaní osobných údajov alebo sa domnievate, že sme ho nedodržali, kontaktujte nás prostredníctvom webového formulára. Ak vás zaujímajú otázky týkajúce sa technickej alebo všeobecnej podpory, navštívte stránku podpory, kde sa dozviete viac o ponukách technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Ochrana osobných údajov spoločnosťou Microsoft
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
USA