Otvorená výzva na predkladanie príspevkov do galérie systému Windows je uzavretá

Vieme, že to nie je najlepšia správa, ale otvorená výzva pre Galériu prispôsobení systému Windows je momentálne uzavretá. To znamená, že už neprijímame nové príspevky vašich nádherných obrázkov či fotografií. (A už teraz nám chýbajú.) Už ste niečo odoslali? Pozrite si najčastejšie otázky a podmienky používania.

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Tu je niekoľko odpovedí na otázky týkajúce sa odosielania obrázkov alebo fotografií do galérie systému Windows.

Zobraziť všetko

Čo sa stane, ak vyberiete moje práce?

Ak vyberieme vaše fotografie alebo obrázky, zahrnieme ich do motívu pre Windows v galérii, prípadne ich vystavíme na stránke s pozadiami pracovnej plochy alebo využijeme obe uvedené možnosti.

Oznámite mi to?

Snažíme sa kontaktovať každého, koho práce vyberieme, ale nemôžeme to zaručiť. Nebudeme kontaktovať nikoho, koho práce sme nevybrali.

Uvediete aj moje meno?

Áno. Vaše meno môže byť uvedené na nasledujúcich miestach:

 • na hlavnej stránke s motívom, ktorého súčasťou je aj váš obrázok,

 • v metaúdajoch súboru JPEG vášho obrázka,

 • na viditeľnom mieste v pravom dolnom rohu obrázka.

Zachovám si autorské práva na moje diela?

Áno, autorské práva na váš obrázok alebo fotografiu si zachovávate aj naďalej. Spoločnosti Microsoft udeľujete povolenie na zverejnenie fotografie alebo obrázka v jej galérii, ale stále ste vlastníkom autorských práv na svoje diela.

Budete upravovať môj obrázok?

Váš obrázok nebudeme výrazne pozmeňovať. Nebudeme napríklad vystrihovať ani vymazávať detaily a nebudeme ho ani začleňovať do kompozícií s inými obrázkami. Môžeme však vykonať nasledujúce drobné úpravy:

 • orezanie alebo zmena mierky obrázka tak, aby vyhovoval našim špecifikáciám pre veľkosť a rozlíšenie (1 920 x 1 200 pixlov pri rozlíšení 96 dpi),

 • zmena formátu obrázka na formát JPEG, ak obrázok ešte nie je v tomto formáte,

 • drobné vylepšenia, ako napríklad pridanie jasu do príliš tmavej fotografie, vodorovné zarovnanie alebo zmena sýtosti farieb tak, aby obrázok vyzeral prirodzenejšie,

 • pridanie informácií o vás do obrázka, ak ste ešte sami nepridali tieto informácie alebo svoj podpis.

Ako budete zaobchádzať s mojimi osobnými údajmi?

Uvedieme vás ako autora, ale nikdy nezdieľame ani nepublikujeme vaše kontaktné informácie.

Ak po čase zmením názor, môžem dať odstrániť svoju fotografiu alebo svoj obrázok z galérie?

Áno. Ak zmeníte svoj názor, pošlite do Galérie prispôsobení systému Windows e-mail, ktorý bude v riadku predmetu obsahovať slovo REMOVE (Odstrániť). Uveďte nasledujúce informácie a my do 60 dní od prijatia žiadosti odstránime váš obrázok z Galérie prispôsobení systému Windows na celom svete:

 • vaše celé meno,

 • kópiu obrázka, ktorého odstránenie požadujete (nemusí byť v pôvodnej veľkosti, ale musí byť dostatočne veľký, aby sme ho vedeli identifikovať),

 • e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri odosielaní obrázka, ak už používate inú adresu,

 • voliteľne môžete uviesť aj dôvod, pre ktorý požadujete odstránenie obrázka.

Ďalšie informácie


Zistite, ako vytvoriť pozadia pracovnej plochy (tapety) pomocou vlastných fotografií alebo obrázkov.

Preskúmajte novú vzrušujúcu generáciu PC navrhnutých pre Windows.

Oboznámte sa s najnovšími funkciami systému Windows 10.

Nahliadnite do zákulisia a získajte viac informácií o motívoch a tapetách v blogu Blogging Windows.