Úprava obrázkov v aplikácii Windows Media Center


V aplikácii Windows Media Center môžete zmeniť svoje digitálne obrázky, napríklad ich otáčať alebo odstrániť efekt červených očí. Obrázky môžete aj tlačiť a odstrániť.

Obrázok obrazovky Retušovať v aplikácii Media Center
Orezanie obrázka v aplikácii Media Center
Zobraziť všetko

Otáčanie obrázka

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a možnosť Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center kliknite na položku Obrázky a video a na možnosť Knižnica obrázkov.

 3. Na otočenie obrázka o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek kliknite pravým tlačidlom na obrázok a potom na položku Otočiť. Ak kliknete na obrázok viackrát, po každom kliknutí na položku Otočiť sa obrázok otočí o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.

Poznámka

 • Otočením obrázka sa zmení originálny súbor, nielen zobrazenie v aplikácii Media Center.

Retušovanie obrázka

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a možnosť Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center kliknite na položku Obrázky a video a na možnosť Knižnica obrázkov.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na obrázok, ktorý chcete upraviť, kliknite na položku Detaily obrázka, Retušovať a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Na odstránenie efektu červených očí kliknite na položku Červené oči.

  • Na zvýšenie kontrastu kliknite na položku Kontrast.

  • Na úpravu orezania kliknite na položku Orezať a kliknite na tlačidlá pod obrázkom na presun, zväčšenie, zmenšenie alebo otočenie hraníc orezávania.

  • Na ukážku zmien na celej obrazovke kliknite na položku Ukážka. Keď ste skončili, kliknite na tlačidlo Naspäť.

 4. Po ukončení zmien obrázka kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Retušovaním obrázka sa zmení originálny súbor, nielen zobrazenie v aplikácii Media Center.

Tlač obrázka

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a možnosť Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center kliknite na položku Obrázky a video a na možnosť Knižnica obrázkov.

 3. Prejdite na obrázok, ktorý chcete tlačiť, pravým tlačidlom myši kliknite na obrázok a potom kliknite na položku Detaily obrázka.

 4. Na paneli s nástrojmi kliknite na položku Tlačiť a potom na položku ponuky Tlačiť.

Odstránenie obrázka z počítača

 1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center kliknite na položku Obrázky a video a na možnosť Knižnica obrázkov.

 2. Prejdite na obrázok, ktorý chcete odstrániť, pravým tlačidlom myši kliknite na obrázok, kliknite na položku Odstrániť a potom na položku Áno.

Tipy

 • Obrázok môžete upraviť aj počas prehrávania prezentácie kliknutím pravým tlačidlom myši na obrázok. Po dokončení kliknite na obrazovke Detaily obrázka na položku Obnoviť prezentáciu, ktorá bude pokračovať tam, kde ste skončili.

 • Pri pozeraní na celú obrazovku môžete obrázok priblížiť stlačením klávesu Enter.Potrebujete ďalšiu pomoc?