Overenie 802.1X môže prispieť k rozšíreniu zabezpečenia bezdrôtových sietí typu 802.11 a káblových sietí Ethernet, pretože na prístup na sieť požaduje certifikát alebo kartu Smart Card. Tento typ overenia sa zvyčajne používa na pripojenia pracoviska.

Zobraziť všetko

Zapnutie overenia 802.1X v bezdrôtovej sieti

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Správa bezdrôtových sietí, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text bezdrôtové a potom kliknite na položku Spravovať bezdrôtové siete.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na sieť, pre ktorú chcete zapnúť overenie 802.1X, a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Kliknite na kartu Zabezpečenie a potom v zozname Typ zabezpečenia kliknite na položku 802.1X.

 4. V zozname Typ šifrovania kliknite na typ šifrovania, ktorý chcete použiť.

  V bezdrôtových sieťach možno overenie 802.1X použiť so šifrovaním WEP (Wired Equivalent Privacy) alebo Wi-Fi Protected Access (WPA alebo WPA2).

 5. V zozname Vyberte spôsob sieťového overenia kliknite na metódu, ktorú chcete použiť.

  Ak chcete nakonfigurovať ďalšie nastavenia, kliknite na položku Nastavenie.

Zapnutie overenia 802.1X v káblovej sieti

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

Pred použitím tohto postupu je nutné zapnúť službu Wired AutoConfig, ktorá je na základe predvoleného nastavenia vypnutá.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte services.msc a stlačte kláves Enter. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 2. V dialógovom okne Služby kliknite na kartu Štandardné v spodnej časti hlavnej tably, kliknite pravým tlačidlom na položku Wired AutoConfig a potom na tlačidlo Spustiť.

 3. Ak chcete otvoriť ovládací panel Sieťové pripojenia, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text adaptér a potom v Centre sietí kliknite na položku Zobraziť sieťové pripojenia.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na pripojenie, pre ktoré chcete zapnúť overenie 802.1X, a potom kliknite na položku Vlastnosti. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 5. Kliknite na kartu Overenie a potom začiarknite políčko Zapnúť overenie IEEE 802.1X.

 6. V zozname Vyberte spôsob sieťového overenia kliknite na spôsob, ktorý chcete použiť.

  Ak chcete nakonfigurovať ďalšie nastavenia, kliknite na položku Nastavenie.Potrebujete ďalšiu pomoc?